Gemeente Nijmegen


Koninklijke waardering voor G. van Teeffelen

Op 16 september neemt Gijs van Teeffelen (60) afscheid van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg. Vanaf 1976 was hij daar werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Voor zijn meer dan ruime taakopvatting in het werk met moeilijke groepen drugsverslaafden, zwervers en dak- en thuislozen wordt hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gijs van Teeffelen is een van de verpleegkundige die zich met hart en ziel heeft ingezet voor een bijzondere doelgroep, de zwaar verslaafden en aan drugs en alcohol. Met het oog daarop heeft hij netwerken opgebouwd met zorginstellingen, politie en de nachtopvang voor dak- en thuislozen. Hij is medeoprichter van "Het Kasteel", een dagopvang voor druggebruikers. Ook riep hij een ochtendgroep in het leven waarvan chronische alcoholgebruikers gebruik kunnen maken. Deze groep beoogt cliënten sterker te maken, op te vangen en hulp te bieden bij calamiteiten.
Naast zijn grote en vernieuwende inzet op zijn werkgebied is Van Teeffelen actief betrokken bij biologisch tuinieren en is hij natuurgids bij het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN). De versierselen worden hem overhandigd door burgemeester d'Hondt tijdens de afscheidsreceptie in Café Blixem aan de Groesbeekseweg op 16 september om 17.15 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Koninklijke waardering voor G. van Teeffelen (Nijmegen) '
Lees ook