Ingezonden persbericht


Persbericht

KONINKLIJKE WESSANEN KIEST EQUANT VOOR

UITBREIDING INTERNATIONAAL COMMUNICATIENETWERK

Multinational verbindt internationale vestigingen in IP VPN netwerk

Amsterdam, 26 juli 2002 Koninklijke Wessanen nv heeft Equant opdracht gegeven het bestaande datanetwerk uit te breiden tot een geavanceerd IP VPN voice- en datanetwerk in Europa.

Koninklijke Wessanen nv heeft 16 dochterondernemingen verdeeld over 10 verschillende landen. Voorafgaand aan de overeenkomst met Equant had het voedingsmiddelenbedrijf twee leveranciers voor de internationale communicatie in Europa en in Noord Amerika.Wessanen achtte dat bij de opzet van een nieuw netwerk ongewenst.

Ir. Jacqueline Brouwers, Corporate Staff Director ICT van Koninklijke Wessanen te Amstelveen, zegt dat het actieve acquisitiebeleid van de organisatie, waarbij in diverse landen zowel grote als kleinere ondernemingen aan de moedermaatschappij worden toegevoegd, de noodzaak voor een flexibel en modern IP VPN netwerk versneld heeft. In een IP VPN netwerk kun je nieuwe vestigingen snel op het centrale ondernemingsnetwerk aansluiten. Daarmee realiseren we de one company strategie die we nastreven. De dynamiek van ons bedrijf eist dat onze vestigingen op logisch niveau met elkaar kunnen communiceren. Dat is mogelijk met IP VPN en Equant biedt dat. In het keuzetraject heeft daarnaast de gebleken deskundigheid van Equant de doorslag gegeven.

Een van de grootste uitdagingen waar Wessanen voor staat, is het standaardiseren van de ICT-infrastructuur. Dat heeft niet alleen met de dynamiek van de organisatie te maken, maar meer nog met de wens de bedrijfsapplicaties te kunnen gebruiken in alle vestigingen.

Equant IP VPN is een op MPLS (Multiprotocol Label Switching) gebaseerde oplossing voor een eenvormige aansluiting op het grootste Cisco Powered Network ter wereld, met Equant-ondersteuning in meer dan 140 landen.

Norbert Bessems verantwoordelijk voor het account bij Equant, is vereerd met de keuze van Wessanen. Equant IP VPN speelt niet alleen nu, maar ook op de lange termijn een rol van betekenis voor Koninklijke Wessanen. Onze wereldwijde aanwezigheid is daarbij doorslaggevend. Wij kunnen tegemoet komen aan de communicatiewensen van Wessanen in al haar markten en regio s in Europa.

Equant

Equant wordt gezien als de grootste aanbieder ter wereld van IP- en data­communicatiediensten voor multinationals. Equant biedt deze ondernemingen een ruime keus in netwerk-integratie- en beheerservices. Het bereik van Equant s services strekt zich uit over de gehele wereld; het datanetwerk verbindt alle belangrijke handelscentra in 220 landen en regio s naadloos met elkaar. In 145 landen wordt plaatselijke ondersteuning geboden. Equant kan bogen op ruim vijftig jaar ervaring in datacommunicatie en verleent zijn services aan duizenden grote en zeer grote ondernemingen. Equant, lid van de France Télécom Group, heeft een uitgebreid leveringsprogramma van beproefde datanetwerkdiensten, dat voldoet aan nagenoeg alle eisen van grote organisaties naar kwaliteit, betrouwbaarheid en beheermogelijkheden.

De proforma-omzet van Equant bedroeg in 2001 meer dan $3 miljard. Equant heeft beursnoteringen in New York (NYSE: ENT) en Parijs (Euronext: EQU).

Voor meer informatie zie www.equant.com.

Wessanen

Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelenconcern, opererend op de Europese, Amerikaanse en Canadese markten. De onderneming is marketeer, distributeur en producent van wellness-producten, die door de consument worden ervaren als natuurlijk en gezond, als gemakkelijk te bereiden of als lekkernij. Kennis van consumententrends en een duidelijk accent op innovatie vormen in alle bedrijven de basis voor groei en continuïteit.

Zie ook: www.wessanen.com

Meer informatie voor de redactie:

Equant Koninklijke Wessanen nv

Erwin Veenhuyzen, Ir. Jacqueline Brouwers, Marketing Manager Corporate Staff Director ICT

Prof. W.H. Keesomlaan 3 Prof. E.M. Meijerslaan 2

1183 DJ Amstelveen 1183 AV Amstelveen

Tel.: +31 (0)20 503 75 54 Tel.:+31 (0)20 547 94 75

Potters PR

Monique Potters

Tel. 0345 501595

GSM 06 28 88 96 32

Voorzover dit bericht uitlatingen bevat met een toekomstgericht karakter, zijn deze onder normaal voorbehoud van onverwachte ontwikkelingen of onvoorziene omstandigheden.

Deel: ' Koninklijke Wessanen kiest Equant voor uitbreiding internationaal co.. '
Lees ook