TuinbouwNet


Koolvoorraden in EU kleiner

De voorraden met rode en wittekool in de Europese Unie zijn op dit moment kleiner dan een jaar geleden. In zowel Duitsland, Nederland als Engeland lag begin deze maand minder wittekool in de koelhuizen in vergelijking met 1997. Onze oosterburen hadden op 1 december jongstleden nog 129.000 ton wittekool in voorraad tegen 142.000 ton op hetzelfde tijdstip van 1997. In Nederland lag volgens het Productschap Tuinbouw half december ongeveer vijftien procent minder wittekool in de koelcellen vergeleken met 1997 en in Engeland was de voorraad begin deze maand acht procent kleiner.

Na twee erg magere seizoenen zijn de arealen met rodekool in de EU dit jaar flink gekrompen. Daarnaast waren de weersomstandigheden ook niet optimaal voor topproducties. Hierdoor kwamen de producties en de voorraden in Nederland en Duitsland fors lager uit in vergelijking met de beide voorgaande seizoenen. In ons land lag half december circa twintig procent minder rodekool in opslag dan in 1997. Onze oosterburen beschikten vier weken geleden nog over bijna 22.000 ton rodekool. Vorig jaar lag er op hetzelfde tijdstip nog 26.000 ton. In Engeland wordt weinig rodekool geteeld.

Nog veel uien in Duitsland

In Duitsland liggen nog veel uien in voorraad. Uit een inventarisatie van het ZMP blijkt dat er begin december nog ruim 71.000 ton in voorraad zat tegen 46.000 ton een jaar geleden. Op 1 december 1996 hadden de Duitsers nog 83.000 ton uien in de schuren zitten. Door de hoge prijzen van het afgelopen seizoen is de oppervlakte uien bij onze oosterburen dit jaar met zestien procent uitgebreid. Door deze groei kwam de productie uit op 260.000 ton, een toename van vijftien procent in vergelijking met 1997.

Kwaliteit Franse witlofwortelen valt tegen

De kwaliteit van de Franse witlofwortelen valt dit seizoen niet mee. Door de overvloedige regenval en de vorst in de herfst kwamen er al minder pennen van het land dan verwacht. Na het opzetten van de pennen blijkt dat de kilo-opbrengsten van het lof eveneens tegenvallen. De Fransen hebben de productieramingen voor dit seizoen al naar beneden toe bijgesteld. Ook in Nederland en België zal er de komende maanden minder witlof op de markt komen dan in het afgelopen seizoen, zo meldt het Productschap Tuinbouw.

Deel: ' Koolvoorraden in Europese Unie kleiner '
Lees ook