ANBO

Persberichten - Sociaal-Economische Zaken

Utrecht, 26-11-1999

Koopkracht AOW-ers raakt achterop; CSO bepleit nieuwe koppelingswet

De ouderen delen onvoldoende in de stijgende welvaart van Nederland. Indien er geen maatregelen worden genomen, raakt h koopkracht in vergelijking met die van de beroepsbevolking steeds verder achterop. Dit schrijft het Coördinatie-orgaan samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) in een brief aan de Tweede Kamer, met het oog op de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 november 1999.

De economie van Nederland verkeert in blakende welstand. Het bereiken van een overschot op de rijksbegroting ligt binnen handbereik. Recente looneisen gaar vér uit boven alleen maar een vergoeding voor inflatie. Aan grote groepen worden, soms zeer hoge, emolumenten toegekend die niet in de cao-loonstijging tot uitdrukking komen. De koopkracht van ouderen blijft steeds verder achter bij die van werkenden, omdat de AOW geïndexeerd wordt op basis van de cao-lonen. De AOW zal dan naar schatting tenminste 1,5 procent extra stijgen. het CSO stelt voort voor om de wetgeving die het niet-koppelen mogelijk maakt, af te schaffen.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid wil de arbeidsdeelname bevorderen door onder andere met fiscale maatregelen het verschik in netto-inkomen tussen werkenden en niet-werkenden te vergroten. Het ministerie houdt er echter geen rekening mee dat de post-actieven daarbij ten onrechte worden ingedeeld bij de niet-werkenden en door dit beleid een welvaartsachterstand oplopen.

Verder moet er volgens de ouderenorganisaties een nieuwe prijsindex komen die, anders dan de huidige indexen, rekening houdt met de stijgende lokale belastingen en de premies voor de ziektekostenverzekeringen. de overheid moet de toepassing van deze volledige index bij de aanvullende pensioenen krachtig bevorderen.

Deel: ' Koopkracht AOW-ers raakt achterop '
Lees ook