ROBECO NEDERLAND BV

Koopovereenkomst Transtrend getekend

Rotterdam, 21 juni 2002

PERSBERICHT


Robeco neemt definitief Transtrend over. Transtrend is een managed futures trader in Rotterdam met een beheerd vermogen van EUR 342 miljoen. Met deze acquisitie verbreedt Robeco het aanbod van alternative investment producten, in het bijzonder van single manager hedge funds. Robeco neemt nu een minderheidsbelang van 49% en zal over vijf jaar een 100% belang verkrijgen. Verdere details zijn niet bekend gemaakt.

Transtrend is begonnen als een onderzoeksproject binnen Nidera, een Rotterdams handelshuis in granen en oliezaden. In 1993 is Transtrend door een management buy-out verzelfstandigd. Transtrend heeft een vergunning als vermogensbeheerder van de Autoriteit-FM en de formele status van Commodity Trading Advisor ('CTA') bij de Amerikaanse CFTC. De toepassing valt binnen de onderkende hedge fund stijlen in de categorie Managed Futures. Het beheert vermogen bedraagt thans ruim EUR 342 miljoen. Sinds de verzelfstandiging benadert de gemiddelde groei van het beheerd vermogen de 50% per jaar.

De beleggingsbenadering van Transtrend is puur kwantitatief en laat zich het best omschrijven als het volgen van koerstrends in breed gespreide portefeuilles financiële en commodity futures waarin gedisciplineerd wordt gehandeld op basis van vooraf geclassificeerde marktcondities en koerspatronen. Transtrend is actief in nagenoeg alle liquide futures markten in de wereld: circa 200 futures op ongeveer 50 termijnbeurzen in ruim 25 landen.

Robeco succesvol met alternative investment producten: beheerde vermogen ruim EUR 5 miljard
In het najaar van 2000 is Robeco gestart met de business unit Robeco Alternative Investments. Robeco Alternative Investments richt zich op het ontwikkelen, beheren en distribueren van alternative investment producten: structured finance, private equity en hedge funds. Daarnaast worden door Weiss, Peck & Greer in New York (100% dochter van Robeco) en door de minderheidsdeelneming Finaltis in Parijs alternative investments producten ontwikkelt en beheert voor respectievelijk voornamelijk de Amerikaanse en de Franse markt. Het door beleggers aan Robeco toevertrouwde vermogen in alternative investment producten bedraagt per eind mei ruim 5 miljard euro.

Structured Finance
Robeco Alternative Investments heeft tot nu toe vier zogenaamde collateralized debt obligations ('CDO's') op de markt gebracht: Robeco CBO I, Robeco CDO II, Robeco CSO III en Robeco CDO IV. Klanten hebben hier in totaal EUR 1,3 miljard op ingeschreven. Robeco verkoopt deze producten met een hoofdsomgarantie ook aan particuliere beleggers in de vorm van Robeco CDO Obligaties.

Private Equity
Robeco Alternative Investments heeft twee zogenaamde fund-of-funds voor institutionele beleggers - Robeco Global Private Equity en Robeco European Private Equity en een fund-of-funds voor particuliere beleggers - Robeco Private Equity - ontwikkelt. Daarnaast is Robeco Alternative Investments door de gerenommeerde Zwitserse bank Bank Julius Bär uitgekozen om haar op de Zwitserse beurs genoteerde private equity fund-of-funds - shaPE - te beheren. In totaal beheert Robeco Alternative Investments nu EUR 200 miljoen in private equity funds-of-funds. Weiss, Peck & Greer en de aan haar gelieerde onderneming Lightspeed beheren EUR 1,9 miljard in venture capital en buy-out fondsen.

Hedge Funds
Robeco Alternative Investments heeft zowel in euros als in dollar luidende euro-medium term notes waarvan het rendement afhankelijk is van de resultaten van een mandje van hedge funds en waarvan de hoofdsom bij einde looptijd door de Rabobank wordt gegarandeerd, ontwikkelt. Klanten, zowel particuliere als institutionele beleggers, hebben hier EUR 140 miljoen aan toevertrouwd.
Daarnaast heeft Robeco Alternative Investments gisteren een in Luxemburg gevestigd en genoteerd fund of hedge funds geïntroduceerd dat ook voor Nederlandse beleggers beschikbaar zal zijn: Robeco Absolute Return. Weiss, Peck & Greer en Finaltis beheren thans EUR 1,2 miljard in verschillende hedge fund strategieën: long/short equity, equity market neutral, convertible bond arbitrage, merger arbitrage, fixed income arbitrage en multi manager/multi strategy.

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
010 - 224 28 10

0653 - 831 586
r.p.florisson@robeco.nl

21 jun 02 12:47

Deel: ' Koopovereenkomst Transtrend getekend '
Lees ook