NVM

Koopwoning vorig jaar 16,3 procent duurder: laatste kwartaal m

Dit is een origineel persbericht.
Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.

KOOPWONING VORIG JAAR 16,3 PROCENT DUURDER: LAATSTE KWARTAAL MARKT

RUSTIGER

De (mediane) prijs van een gemiddelde koopwoning is met 16,3 procent gestegen van 296.000 gulden over 1998 naar 347.000 gulden in 1999. Het jaar daarvoor steeg de prijs met acht procent. Vanaf het vierde kwartaal 1998 is de prijs van koopwoningen sterk gestegen met een top in het derde kwartaal 1999 van 17,4 procent als gevolg van de verbeterde werkgelegenheid en de marktdominantie van tweeverdieners; het positieve consumentenvertrouwen; de lage hypotheekrente en de schaarste aan aanbodzijde. De groeiende vermogenspositie en de behoefte van woonconsumenten aan kwaliteit werden in die periode verwerkt.
Deze gegevens bleken vandaag uit de presentatie van de jaarcijfers 1999 van de vakgroep NVM Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. In het vierde kwartaal kwam de markt in rustiger vaarwater. De prijsstijging reduceerde landelijk tot 12,4 procent als reactie op de verminderende betaalbaarheid van koopwoningen (met name voor éénverdieners); de stijgende rente in de kwartalen daarvoor en in bepaalde regio.s de groei aan aanbodzijde door het op de markt komen van vinexobjecten. Hierdoor nam de voorraad toe en lagen vraag- en verkoopprijzen verder van elkaar.

Volgens T.A.B. Smit, algemeen voorzitter NVM, is de vorig kwartaal uitgesproken verwachting van een marktreactie op de sterke prijsstijgingen en de afnemende betaalbaarheid van woningen werkelijkheid geworden. Smit: .De markt is het afgelopen kwartaal wel iets rustiger geworden, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De sterke economie en de gestegen consumptie en kredietverlening hebben het mogelijk gemaakt dat de hypotheekschuld sterk is toegenomen. Door de verminderde betaalbaarheid . en dus huidige koopproblemen voor éénverdieners - de te verwachten stijging van de onroerend zaakbelasting en de rentestijgingen ontstaat een minder gunstige ontwikkeling. De gestegen rente en de te verwachten stijging van de onroerendzaakbelasting worden gecompenseerd door het economisch optimisme en de stijgende vermogensgroei..

Regionale verschillen
De prijsverandering verschilt nog steeds sterk per regio. De grootste prijsstijgingen deden zich het afgelopen jaar voor in de regio.s Amsterdam (24,5 procent); Vechtstreek (23,2 procent); Doorn e.o. (22,7 procent); Het Gooi (22,4 procent) en Zuid-Limburg (21,5 procent). De kleinste stijgers waren: Slochteren eo (7,6 procent); Roermond (7,9 procent); Zeeland (8,1 procent); ZO Drenthe (8,8 procent) en Dordrecht (9,8 procent). De duurste regio in 1999 bleek de regio Vechtstreek met een mediane woningprijs (totaal woningen) van 625.000 gulden. De duurste woning stond vorig jaar in de gemeente Amsterdam (12.250.000 gulden).
Ook het verschil in prijzen per woningtype nam het afgelopen jaar toe. Werd in 1998 nog 259.000 gulden betaald voor een gemiddelde tussenwoning, in 1999 steeg de prijs met 14,9 procent naar 298.000 gulden. De prijs van de gemiddelde hoekwoning is vorig jaar in vergelijking met 1998 met 16,7 procent gestegen van 321.000 naar 375.000 gulden. De prijs van de gemiddelde vrijstaande woning steeg met 18 procent van 492.000 naar 581.000 gulden. En het gemiddelde apparte-ment steeg vorig jaar met 16,8 procent in prijs, van 205.000 naar 239.000 gulden.

Aanbodzijde
Het aantal door NVM-woningmakelaars verkochte woningen steeg in 1999 met 1,4 procent van 113.688 naar 115.278 transacties. De looptijd - gemiddelde tijd waarin woningen te koop staan . daalde met vijf dagen van 40 naar 35 dagen. Vrijstaande woningen staan langer te koop (52 dagen) dan tussen-, hoekwoningen en appartementen (resp. 31, 33 en 33 dagen).
De hoeveelheid onderhanden werk aan aanbodzijde is voor het eerst in lange tijd sterk afgenomen. Ook het aantal annuleringen is groot. CBS


kwartalen nog nooit voor zo'n groot bedrag aan bouwopdrachten geannuleerd. Het aantal voltooide woningen daalde dan ook flink. Hierdoor staat het marktevenwicht opnieuw onder druk. Het aantal keuzemogelijkheden voor consumenten liep terug van drie in 1998 naar 2,5 in 1999 (van een marktevenwicht is sprake bij een keuze van vijf à zes objecten).

Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van woningen is in de NVM-betaalbaarheidsindex in de loop van 1999 teruggelopen naar basisniveau van 100. Gezien de komende ontwikkelingen op het gebied van de onroerende zaakbelasting en de rentestijgingen is dit geen gunstige ontwikkeling. De gunstige economische verwachtingen en de stijgende vermogensgroei bieden hiertegen een evenwicht. Hierdoor zijn koopwoningen voor tweeverdieners nog steeds betaalbaar. De index laat wel zien dat de betaalbaarheid van koopwoningen voor éénverdieners sterk vermindert. Gezien de lage huurprijsverhogingen in de huurmarkt is huren voor deze groep woonconsumenten een aantrekkelijk alternatief.

==========================================

Deel: ' Koopwoning vorig jaar 16,3 procent duurder '
Lees ook