Gemeente Den Haag


16 februari 1999

Beeldbepalend pand krijgt nieuwe functie

Koopwoningen in voormalige ambachtsschool in Rivierenbuurt

Het college van burgemeester en wethouders heeft 16 februari 1999 ingestemd met het plan voor 39 dure koopwoningen in de voormalige ambachtsschool op de hoek van de Nieuwe Haven en de Uilebomen. Het hoofdgebouw van de school blijft gehandhaafd; hierin komen 12 appartementen en vier eengezinswoningen. Het achtergedeelte van het gebouw aan de Nieuwe Havendwarsstraat wordt gesloopt; hier komen 23 eengezinswoningen. Bij de woningen komt een parkeergarage met 40 plaatsen met op het dak een gemeenschappelijk binnenterrein. De ontwikkelaar van het plan, HBG Vastgoed bv., hoopt in maart 2000 met de (ver)bouw te starten. De commissie voor Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting bespreekt het plan 24 februari.

Het gebouw is eigendom van de TRE-onderwijsgroep (Tinbergen- Reynevelt College en Educatief Centrum), maar al enige jaren niet meer in gebruik als school. De gemeente heeft in 1997 een samenwerkingsovereenkomst met deze groep gesloten om de herontwikkeling van het gebouw mogelijk te maken. Via een competitie is HBG Vastgoed bv. als ontwikkelaar is geselecteerd. Op basis van de gemeentelijke stedenbouwkundige randvoorwaarden heeft deze ontwikkelaar een beginselplan gemaakt. Omdat de nieuwe functie in strijd is met met de bestemming onderwijs uit het bestemmingsplan Rivierenbuurt, is een artikel 19-procedure noodzakelijk.

Gedeeltelijk renovatie en gedeeltelijk sloop Het hoofdgebouw aan de Nieuwe Haven/Uilebomen is een beeldbepalend pand in neo-renaissance stijl. Het dateert uit 1893 en heeft een mooie vestibule en een gang met gemetselde kruisribgewelven bij het Berlagiaanse trappenhuis. Omdat alles nog in goede staat verkeert is het uitgangspunt van Monumentenzorg geweest dat deze elementen in het (ver)bouwplan gehandhaafd moeten blijven. De vleugel aan de Nieuwe Havendwarsstraat is echter minder waardevol. Om financiële redenen en om parkeren op eigen terrein te realiseren, is er daarom voor gekozen dit gedeelte van het gebouw te slopen. Tijdens een informatie-avond op 3 februari jongstleden, hebben omwonenden positief op het plan gereageerd.

Deel: ' Koopwoningen in ambachtsschool Haagse Rivierenbuurt '
Lees ook