Koppeling PinkRoccade Local Government en JCC Software


Softwareleveranciers koppelen (internet)afspraken aan burgers en zaken

OLDENZAAL, 20101021 -- PinkRoccade Local Government en JCC Software hebben voor gemeenten een koppeling gerealiseerd tussen klantafspraken en midoffice. Hiermee hebben de frontoffice, het Klant Contact Centrum (KCC) en de backoffice inzicht in alle afspraken tussen de klant en de gemeente, ongeacht het gebruikte kanaal. De koppeling voorziet in de behoefte van publiekszaken om informatie over burgers zoveel mogelijk te integreren, uit te wisselen en te hergebruiken. Met het volledige klantbeeld kan de gemeente, van receptie tot website, als n loket naar buiten treden en haar burgers betere, klantgerichte dienstverlening bieden.

En loket voor de burger
De koppeling is bedoeld voor gemeenten die werken met zowel het klantgeleidingssysteem G-BOS (module Afspraken) van JCC Software als De Complete MidOffice van PinkRoccade Local Government. Door afspraken met de gegevens van burgers en zaken te koppelen, is het mogelijk om in het medewerkersportaal alle afspraken per klant of zaak in beeld te brengen. Hiermee verloopt de dienstverlening sneller en plezieriger voor zowel de burger als de frontoffice medewerker. Ook maakt de koppeling managementinformatie mogelijk waarmee hoofden publiekszaken kosten kunnen besparen en de effectiviteit van de dienstverlening kunnen verbeteren.

Open standaarden
Zowel PinkRoccade Local Government als JCC Software hebben jarenlange ervaring in de gemeentelijke sector en bedienen met hun softwareoplossingen meer dan 200 gemeenten. De koppeling is in samenwerking tussen beide leveranciers tot stand gekomen op basis van open standaarden.

Over PinkRoccade Local Government
Al meer dan dertig jaar ondersteunt PinkRoccade Local Government met een uitgebreid
portfolio van oplossingen en diensten op het gebied van advies en infrastructuur de lokale overheid bij de uitvoering van haar wettelijke taken en bij de optimalisering van haar bedrijfsvoering. PinkRoccade Local Government vertaalt haar uitgebreide kennis en expertise voortdurend in nieuwe bedrijfsoftwareproducten en diensten. Het aantoonbare succes van De Complete MidOffice, CiVision Makelaar Landelijke Voorzieningen en de Gemeentelijke Servicebus is daar de illustratie van. Het zijn innovatieve producten die zich in de praktijk hebben bewezen. Zo biedt PinkRoccade Local Government op basis van haar unieke competenties de lokale overheid de continuteit, betrouwbaarheid en zekerheid die zij zoekt.

Over JCC Software
JCC Software ontwikkelt, levert en implementeert bijna twintig jaar gebruiksvriendelijke systemen om logistieke processen van dienstverlenende organisaties te stroomlijnen. Het Nederlandse bedrijf bedient inmiddels ruim 200 gemeenten in Nederland en Belgi. Het hart van de oplossingen wordt gevormd door gebruiksvriendelijke, beproefde standaard software, die dankzij de modulaire opbouw uiterst flexibel kan worden ingezet. De softwareleverancier onderscheidt zich door intensieve gebruikersparticipatie en innovatieve productontwikkeling.


Deel: ' Koppeling PinkRoccade Local Government en JCC Software '
Lees ook