Politiebericht

Korps: KLPD, plaats: Driebergen 31-12-99

KLPD over naar BZK/
Beheersoverdracht een feit!

Vanaf 1 januari 2000 berust het beheer van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) niet meer bij de minister van Justitie maar is overgedragen op zijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit als gevolg van de laatste wijziging van de Politiewet 1993. Het beheer van de 25 regionale politiekorpsen berustte al sinds de reorganisatie van de Nederlandse politie bij BZK. Ook op 1 januari 2000 krijgt het KLPD er een divisie bij, de Spoorwegpolitie. Het voormalige NS Korps Spoorwegpolitie is opgehouden te bestaan. Alle mensen en middelen van de Spoorwegpolitie gaan mee naar het KLPD. De bevoegdheden van de Spoorwegpolitie zijn gelijk aan die van de gehele Nederlandse politie.

Deel: ' Korps Landelijke Politiediensten nu onder Binnenlandse Zaken '
Lees ook