Gemeente Delfzijl

Persbericht

04-03-2003
Korpsbindingsavond brandweer delfzijl

INFORMATIE

Het brandweerkorps van de gemeente Delfzijl, met kazernes in Bierum, Delfzijl, Wagenborgen en Woldendorp, bestaat volledig uit vrijwilligers ondersteund door een kleine beroepskern. Als blijk van waardering biedt het College van B&W het korps jaarlijks een gezellige avond aan.

Zaterdag 8 maart aanstaande vindt deze avond plaats in De Bolder aan het Molenbergplein in Delfzijl.
Tijdens deze avond worden een aantal leden gehuldigd vanwege hun jarenlange trouwe brandweerdienst..

Waarnemend burgemeester Jorritsma zal in totaal 8 personen onderscheiden met medailles voor langdurige brandweerdienst. K. v. Groningen en H. Meijerhof van blusgroep Delfzijl alsmede K.W. Bos en C. Dekker van blusgroep Bierum, zijn inmiddels 12,5 jaar actief als brandweerman. R. de Wit, actief bij blusgroep Delfzijl, viert zijn 20 jarig dienstverband en J. Keller en Chr. Meijer van blusgroep Delfzijl zijn al 25 jaar betrokken bij brandweer Delfzijl. H. Meijerhof van blusgroep Woldendorp voert de lijst aan met een 30-jarig dienstverband! Natuurlijk worden ook de partners van de brandweerlieden niet vergeten want hun steun is onontbeerlijk voor vrijwillige brandweermensen die op de meest rare momenten op stel en sprong het huis uit vliegen.

---

---

---

Deel: ' Korpsbindingsavond brandweer Delfzijl '
Lees ook