Kort geding tegen uitbuiting in de krantenbezorging


Deze actie maakt deel uit van een veel breder vredesproject, waarbij de pers als uitgeholde zuil onder de democratie de tweede doelgroep is

AMSTERDAM, 20161102 -- Op 3 november daagt vredesactivist en ex-krantenbezorger Gerrit van der Ent de Persgroep voor de rechter om de uitbuiting op de werkvloer aan de kaak te stellen en een lans te breken voor zijn collega's. De zaak dient om 15.30 uur. Plaats; Kantongerecht, Parnassusweg 220 in Amsterdam. In een zaak met de belastingdienst, welke zich al een jaar voortsleept, is gebleken dat de door de Persgroep gebruikte jurisprudentie heel pover is. Aangezien de uitbuiting op de werkvloer toeneemt wordt aan de rechter gevraagd het arbeidsrecht in stelling te brengen door de eiser met terugwerkende kracht arbeidsrechten te verlenen.

In de actie staat het raadselachtige fenomeen van de ethiek centraal en lijkt het erop dat deze raadselachtige macht van een andere orde zoekt naar het primaat in het samenleven. Een haast ondenkbaar iets, maar als politiek ingenieur door spelingen van het lot het levenswerk van Gerrit van der Ent. Maar laten we zien of we de eerste hobbel kunnen nemen. Bij welslagen ogenschijnlijk een slechte zaak voor de Persgroep, maar wanneer zij meewerken aan het gezond maken van de pers, de tweede hobbel, opent dit ook voor hen hernieuwde perspectieven. Dit kan slechts door het vlot trekken van een moreel debat op hoofdlijnen in de samenleving vanuit een onverdacht en merkwaardig punt.


Deel: ' Kort geding tegen uitbuiting in de krantenbezorging '


Lees ook