Persbericht

Zorgkantoren Utrecht, Friesland, Twente gesommeerd

Kort geding wachtlijsten verstandelijk gehandicapten in Zwolle

Ouders van mensen met een verstandelijke handicap zoeken via de rechter oplossingen voor lange wachtlijsten en wachttijden. Met steun van de Federatie van Ouderverenigingen worden, verspreid over het hele land, juridische procedures voorbereid.

Maandag 7 februari om 9.30 uur dient bij de rechtbank in Zwolle het kort geding dat 9 ouders uit Drenthe en Noordwest Overijssel namens hun zoon of dochter met een verstandelijke handicap hebben aangespannen. In drie andere regio's hebben de zorgkantoren een sommatie ontvangen. Anova in Utrecht, Amicon in Twente en Zorgkantoor De Friesland in Friesland dienen op korte termijn wachtenden die zorg te bieden die ze nodig hebben.

Volgens de meest recente cijfers van het Zorg Registratie Systeem (ZRS) zijn er ruim 7.000 mensen met een verstandelijke handicap die moeten wachten op een goede plaats om te wonen. Bijna 4.000 mensen ontbreekt het aan een goede dagbesteding.
Soms moeten mensen jaren wachten op zaken die voor andere mensen in Nederland gewoon zijn: een eigen kamer met een eigen kast. Soms gaat het om crisissituaties waarin directe opvang nodig is.
In al deze situaties moet de AWBZ-zorg verstrekt worden, volgens de Federatie van Ouderverenigingen.

Federatie van Ouderverenigingen
Maliebaan 71 h
Postbus 85276
3508 AG Utrecht
Telefoon (030) 236 37 67
Fax (030) 231 30 54
E-mail info@fvo.nl
HTTP://www.fvo.nl

Deel: ' Kort geding wachtlijsten verstandelijk gehandicapten Zwolle '
Lees ook