Utrecht, 23 maart 2000
Referentie: F01-1/370/AtH

Persbericht

Ouders klagen Staat aan

Kort geding wegens wachtlijsten verstandelijk gehandicapten

Met steun van de Federatie van Ouderverenigingen stappen 23 ouders, verwanten en mensen met een verstandelijke handicap die wachten op AWBZ-zorg, aanstaande vrijdag naar de rechter. Zij eisen dat op korte termijn alles wordt gedaan opdat de betrokken mensen met een verstandelijke handicap die zorg krijgen die ze nodig heb-ben. Hiervoor stellen zij de Staat der Nederlanden en het College voor Zorg-verze-ke-rin-gen verantwoordelijk.
Een en ander wordt toegelicht op een persconferentie op 24 maart ten kantore van de Federatie van Ouderverenigingen.

Onduidelijk en onhoudbaar

De ouders, verwanten en de mensen met een verstandelijke handicap die op wacht-lijsten staan hebben zich gebaseerd op de uitspraak van de rechter in Zwolle. Deze rechter heeft het recht op zorg van de negen mensen met een verstandelijke handicap erkend.
Ondanks het feit dat deze mensen verzekerd zijn, kunnen ze echter de verzekeraar niet aan-sprakelijk stellen. Volgens de Zwolse rechter zou de overheid namelijk te weinig geld beschikbaar hebben gesteld en te weinig plaatsen hebben gecreëerd.
Tegelijkertijd berust de bevoegdheid om zorginstellingen toe te laten en de capaciteit vast te stellen bij het College voor Zorgverzekeringen. Kortom, een onduidelijke en onhoudbare situatie. Wie is nu verantwoordelijk voor het recht op zorg en wie moet dat leveren?
Persconferentie

Om de stap van de ouders nader toe te lichten en om de laatste informatie te ver-strekken over de andere juridische stappen rond de wachtlijsten voor AWBZ-zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, organiseert de FvO op vrijdagmorgen 24 maart om 11 uur een persconferentie. Plaats: Maliebaan 71h, Utrecht.

Naast de advocaat van het kantoor Bouwman en Rhodius, dhr. J.D. van Vlastuin, zal ook een groot aantal betrokken ouders en verwanten aanwezig zijn.


______

Deel: ' Kort geding wegens wachtlijsten verstandelijk gehandicapten '
Lees ook