Keurmerkinstituut

Korte berichten

- De bezitters van het model-toezichtplan zwembaden van het Keurmerkinstituut hebben een kosteloze update ontvangen. Hierin is de recente jurisprudentie n.a.v. enkele verdrinkingsongevallen verwerkt (11/08/01).

- De branche-organisatie IKA heeft het Keurmerkinstituut opgedragen de keuringen uit te voeren voor haar keurmerk voor indoor-kartbanen (06/06/01).

- De Stichting ZorgMerk heeft het Keurmerkinstituut gecontracteerd voor het uitvoeren van de audits t.b.v. haar nieuwe keurmerk voor abonnementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn (20/04/01).

Deel: ' Korte berichten van het Keurmerk instituut '
Lees ook