Provincie Gelderland


Korte statenvergadering op 23 juni a.s.

2 juni 1999

Nr. 99-212

Provinciale Staten van Gelderland vergaderen woensdag 23 juni a.s. in het provinciehuis in Arnhem. Gezien het geringe aantal voorstellen en de aard ervan zal deze vergadering slechts korte tijd duren. Het aanvangstijdstip is bepaald op 16.00 uur. De agenda bestaat uit de volgende onderwerpen:

* jaarverslag 98 Commissie Administratieve Geschillen;
* jaarverslag 98 Commissie Bezwaar- en Beroepschriften;
* Bestuursakkoord-Nieuwe-Stijl tussen Rijk, IPO en VNG;
* Vaststelling Kiesreglement voor de polderdistricten Betuwe, Groot Maas en Waal en Tieler- en Culemborgerwaarden en het zuiverings schap Rivierenland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Korte statenvergadering Gelderland '
Lees ook