Korten Pensioenpremie- en opbouwpercentage zal pensioen uithollen


Hillegom, 20130416 -- Het voorgenomen korten van Pensioenpremie- en opbouwpercentage zal op termijn de kapitaalgefinancierde pensioenvoorziening volledig uithollen. De reeds gangbare pensioenpremie is ontoereikend en zal het pensioensysteem verder onder druk zetten.

Uitgaande van een pensioengrondslag van 10.000 euro wordt (als voorbeeld) 24 procent pensioenpremie over de pensioengrondslag in rekening gebracht zijnde 2.400 euro pensioenpremie voor de toegezegde pensioenaangroei met respectievelijk 1,75 - 2,00 - 2,25 procent opbouw (175, 200 en 225 euro per jaar) over de pensioengrondslag om op de pensioendatum te kunnen uitbetalen. Bij een pensioenpremie van 24 procent zal de dekkingsgraad onvoldoende zijn om toekomstige voorwaardelijke geïndexeerde pensioenuitkeringen te kunnen garanderen. De pensioenpremie moet namelijk 32 procent zijn bij een opbouwpercentage 1,75 procent over de pensioengrondslag. Concreet zal hierbij de toegezegde pensioenopbouw na veertig opbouwjaren (40*175) 7000 euro zijn.

Echter zal deze door een juiste  premiestelling de pensioenuitkering jaarlijks wel met een  voorwaardelijke indexatie worden verhoogd.

Om de dekkingsgraad probleem op te lossen zal op termijn premieberekening losgekoppeld moeten worden met het opbouwpercentage. M.a.w. de premieberekening moet plaats vinden over de Pensioengrondslag en het opbouwpercentage over de opbouwgrondslag. De pensioengrondslag die standaard wordt gebruikt voor het berekenen van de pensioenpremie, de opbouwrechten en de pensioenuitkeringen zoals overeengekomen door CAO partijen te wijzigen in:

a)      Pensioengrondslag voor het innen van de pensioenpremie ( Uitsluitend in overeenkomst tussen CAO partijen).
b)      Opbouwgrondslag die gerelateerd is aan de standaard opbouwpremie van 32 procent. ( Pensioenfondsbestuur ).
c)       Uitkeringsgrondslag die wordt vastgesteld voor de nog op 63,5 jaar (CBS) in leven zijnde werknemer met een aanvangsleeftijd 25 jaar CBS statistiek.

De voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot het fiscaal toestaan voor directe berekening met de loonsom zal vooral de laagste inkomensgroepen hard treffen. Verder is het onbegrijpelijk de grens te leggen tot maximaal € 100.000 in plaats van de vaak gebruikte aanbevelingsnorm met de passende naam “Balkenende norm 2013”.

Ook de AFM bestuurders wijken hiervan aanmerkelijk af volgens het gepubliceerde jaarverslag 2012 m.b.t. pensioenpremiepercentage ver boven de 40 procent.

Het beoogde voordeel voor de staatskas van € 250.000.000 gaan ten kosten van bestaande aanspraken. Hierover moeten de tweedekamerleden volgenden week goed overnadenken.

Onderbouwing van de visie treft u aan op:
https://www.vdab-talent.nl/50-PLUS/65-PLUS-Pensioen.pdf


Deel: ' Korten Pensioenpremie- en opbouwpercentage zal pensioen uithollen '
Lees ook