Gemeente Enschede

SERVICECENTRUM VOOR STADSDEEL WEST IN ENSCHEDE WORDT GEOPEND DOOR MINISTER KORTHALS EN WETHOUDER GOUDT

Enschede, 17 maart 2000

Minister van Justitie mr A.H.Korthals en stadsdeelwethouder drs J.H.A. Goudt nemen op donderdag 6 april 2000 samen de officiële opening voor hun rekening van het nieuwe en opmerkelijke gebouw waarin het ServiceCentrum voor stadsdeel Enschede West is ondergebracht. Stadsdeel West is één van de vijf stadsdelen in Enschede. Het is in feite een concrete vormgeving van het fenomeen stadsdeelgewijs werken, een belangrijk speerpunt van de gemeente Enschede. In dat kader vormt het ServiceCentrum een basis voor een klantvriendelijke dienstverlening aan burgers en een efficiënte samenwerking tussen partners in dat betreffende stadsdeel. En daar zit nu net de meerwaarde.
Het ServiceCentrum biedt diensten aan vanuit een herkenbaar, vindbaar en laagdrempelig punt en met een aantrekkelijke uitstraling. Bovendien wordt in deze opzet en constructie de samenwerking tussen de verschillende organisaties en onderdelen bevorderd. In het fonkelnieuwe ServiceCentrum West is dat allemaal prima gelukt. Er is een soort supermarkt ontstaan voor publieksdiensten en de samenwerking verloopt naar wens.
Dat is eigenlijk ook geen wonder want het motto van de 9 organisaties (en organisatie-onderdelen) die in het nieuwe ServiceCentrum West zijn gehuisvest luidt: betere dienstverlening door unieke samenwerking. Die deelnemers zijn:

* infopunt & ouderenloket

* Openbaar Ministerie, arrondissement Almelo (met het project Justitie in de Buurt)

* Politie Twente, wijkafdeling Enschede West
* Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
* Stichting Wijkwelzijn West

* Gemeente Enschede: stadsdeelcoördinator Robert Baveld, publiekszaken (dienst Burger- en Algemene Zaken), wijkafdeling West, (Dienst Maatschapplijke Ontwikkeling), stadsdeelbeheer West, (Bouw- en Milieudienst).

Opmerkelijk gebouw
Het gebouw van het ServiceCentrum West aan de B.W. ter Kuilestraat is in veel opzichten opmerkelijk en uniek te noemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de moderne architectuur die op deze manier zelden wordt toegepast in bestaande, vaak wat oudere woonwijken. Daarnaast is er een bouwkundig hoogstandje verricht door het gebouw boven op een riolerings-overstortbassin te realiseren. Zo zijn er twee vliegen in één klap geslagen: twee voorzieningen waarvoor apart onvoldoende ruimte was zijn tegelijkertijd en aan elkaar gekoppeld wel uitgevoerd. Het geheel heeft duidelijk allure en een niet alledaagse uitstraling Het gebouw is gefinancierd door de gemeente Enschede die ook eigenaar en beheerder is.
De partners betalen mee in de lasten in de vorm van huur en een beheerstoeslag.
De organisaties hebben binnen het gebouw hun eigen "domein". Algemene voorzieningen worden zoveel mogelijk gemeenschappelijk gebruikt. Dat heeft als voordeel dat personeelsleden van diverse organisaties elkaar regelmatig ontmoeten.
Het ServiceCentrum West is nu vol, maar er is wel op een handige manier ruimtewinst gerealiseerd door gezamenlijk gebruik van kamers en voorzieningen. Zo wordt de kamer waar s ochtends de politie de dagelijkse briefing houdt, daarna gebruikt voor taalcursussen aan allochtone bewoners.
s Middags houdt een wijkafdeling er haar werkoverleg en s avonds vergadert de wijkraad er.

Unieke samenwerking
Het concept van gezamenlijke huisvesting en gezamenlijke presentatie naar het publiek in deze omvang is uniek in Nederland. Er is geen andere overheid of particuliere organisatie die op deze wijze en in deze omvang investeert in de leefbaarheid van de wijken. In de totale investeringssom van f.13.000.000,- is een bijdrage van f.500.000,- verwerkt vanuit het Grote Steden Beleid. De provincie Overijssel heeft een bijdrage van f.200.000,- verleend.
Betere dienstverlening
Het idee van de supermarkt in dienstverlening maakt "one stop shopping" mogelijk voor wijkbewoners. En daarvan zijn al aardige resultaten zichtbaar. Zo is er kinderopvang aanwezig en kunnen moeders in hetzelfde gebouw een cursus kunnen volgen bij wijkwelzijn. Verwijzingen van klanten tussen organisaties worden beperkt. Mede daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om stadsdeelbewoners activer te maken door de korte lijnen tussen een uitzendbureau, het vrijwilligerswerk (wijkwelzijn), en de uitkeringsinstantie (wijkafdeling DMO).

De openingsfestiviteiten

* smoelenavond
Eind maart is er een ludieke kennismakingsavond voor alle medewerkers in het gebouw.

* opening
De officiële opening heeft plaats op 6 april om 14.00 uur door minister Korthals van Justitie en wethouder Goudt van de gemeente Enschede.

* familiemiddag
Op 6 april, aansluitend aan de opening, komen de medewerkers met hun familie, vrienden en bekenden, om het gebouw en de nieuwe werkplek te laten zien.

* open dag
Op zaterdag 8 april is er een Open Dag. Deze is vooral bedoeld voor wijkbewoners.
De organisaties presenteren zich in en rondom het gebouw. Er worden activiteiten georganiseerd voor jong tot oud. Radio Enschede verzorgt er de hele dag live uitzendingen.

Deel: ' Korthals opent Servicecentrum Stadsdeel West Enschede '
Lees ook