Nieuws Gemeente Groningen


Korting met Stadjerspas voor huurders groentetuin op volkstuincomplex

17 maart 1999

Houders van een Stadjerspas, die een groentetuin huren op een volkstuincomplex in de stad Groningen kunnen met ingang van 1999 een korting van f 25,- krijgen op de jaarlijkse contributie. Dit is besloten na uitvoerig overleg tussen wethouder Bruinsma en onder andere de vereniging van amateurtuiniers Vinkhuizen Golden Raand. De pashouder kan de korting op de contributie aanvragen bij de penningmeester van de vereniging waarbij een volkstuin wordt verhuurd. De Stadjerspas is bedoeld om zoveel mogelijk burgers te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De amateurtuiniers en het college zijn van mening dat het houden van een groentetuin op een volkstuincomplex binnen de doelstelling van deze regeling valt. Vandaar deze maatregel.

Deel: ' Korting met Stadjerspas voor huurders volkstuin Groningen '
Lees ook