Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Kosovo behoort autonomie terug te krijgen, vindt de Nederlandse bevolking

De beste oplossing voor het conflict in Kosovo luidt volgens de Nederlandse bevolking: "Kosovo krijgt de autonomie terug die Milosevic in 1989 heeft opgeheven"; 66 procent ziet dit als een goede oplossing, slechts 7 procent vindt dat niet. De slechtste oplossing vindt men: "Kosovo blijft een provincie van Servië"; 54 procent vindt dit geen goede oplossing, slechts 14 procent vindt dat wel een goede oplossing.

Dit blijkt uit een opinie-onderzoek dat eind april is uitgevoerd door CentERdata, een instituut voor gegevensverzameling verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant. Het onderzoek is verricht onder 1783 inwoners van Nederland, van 16 tot en met 94 jaar. Uit dit onderzoek blijkt ook dat 57 procent van de respondenten vindt dat de NAVO over het geheel genomen de juiste koers vaart inzake het Kosovo-conflict;
24 procent vindt van niet, en 19 procent weet het niet/heeft geen mening.


72 procent van de ondervraagden is voorstander van de militaire acties die de NAVO sinds 24 maart onderneemt in Kosovo, 15 procent is tegen, en 13 procent weet het niet of heeft geen mening. Van de voorstanders vindt bijna iedereen (91 procent) dat de NAVO door moet gaan met het bestoken van Servische doelen. Van degenen die vinden dat het bestoken van Servische doelen door moet gaan denkt 52 procent dat door bombarderen vrede in Kosovo afgedwongen kan worden, 23 procent denkt van niet, en 25 procent weet het niet of heeft geen mening.

Van de voorstanders van NAVO-acties is 97 procent er tevens voor dat Nederland een bijdrage levert aan de NAVO-acties, en van deze groep mensen vindt het grootste deel (64 procent) de huidige inbreng van Nederland precies goed. Slechts 3 procent vindt de inbreng te groot,
12 procent te klein, en 21 procent heeft er geen mening over of weet het niet.


40 procent van alle respondenten vindt dat er op korte termijn besloten moet worden tot de inzet van grondtroepen, 36 procent vindt van niet, en 24 procent weet het niet of heeft geen mening. Van de voorstanders van het inzetten van grondtroepen vindt 92 procent dat ook Nederlandse militairen deel uit moeten maken van die NAVO-grondtroepen; 3 procent vindt van niet.

Een groot deel van de respondenten (58 procent) verwacht dat het conflict enkele weken of maanden zal voortduren. 42 procent verwacht dat het conflict een half jaar of langer zal voortduren. Nederland moet zoveel mogelijk vluchtelingen (ontheemde Kosovaren) toelaten, vindt een groot deel (25 procent) van de respondenten. Een bijna evenzo groot deel (24 procent) vindt echter dat Nederland 2000 tot 5000 vluchtelingen moet toelaten. 6 procent vindt dat we geen vluchtelingen moeten toelaten. 71 procent is van mening dat Kosovaarse vluchtelingen primair in de eigen regio opgevangen dienen te worden.


80procent vindt dat de Europese Unie een belangrijke rol dient te vervullen in het bewerkstelligen van een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Kosovo.

Voor vragen over het onderzoek of voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met drs. Armand Vaessen, CentERdata. Telefoon: 013 466 8327 / 8325. Email: a.h.vaessen@kub.nl

04-05-1999 KUB

Deel: ' 'Kosovo behoort autonomie terug te krijgen' '
Lees ook