Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
Leidschendam, 17 juni 2002

Kosten creditcards drijven prijzen omhoog voor consument

Detailhandel en Horeca streven naar een verlaging van de kosten van betalingen met creditcards

In Europa loopt momenteel een klacht tegen Visa International en MasterCard over de hoogte en de opbouw van de Multilateral Interchange Fee (MIF); het tarief dat de creditcardmaatschappijen (via hun banken) aan toonbankinstellingen in rekening brengen voor betalingen met creditcards.

De klacht is in 1997 bij de Europese Commissie ingediend door EuroCommerce, de Europese koepelorganisatie voor de detailhandel en de distributiesector, waarvan de Raad Nederlandse Detailhandel en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland lid zijn. Deze organisaties stellen dat de MIF moet worden afgeschaft. De Europese Commissie zal in juli 2002 een definitieve beslissing nemen over de klacht.

Volgens de toonbankinstellingen in Nederland kan de Europese Commissie de huidige conceptbeschikking niet accepteren, omdat:
- Met de acceptatie van de beschikking de concurrentie niet wordt bevorderd;
- Hoewel deze zaak van toepassing is op 5% van de transacties in Europa, wordt gevreesd voor precedentwerking voor de overige 95%. Dit zal gevolgen hebben voor binnenlandse transacties;
- Toonbankinstellingen verplicht worden te betalen voor een pakket van diensten waarover zij geen zeggenschap hebben;
- De huidige conceptbeschikking tegen de principes van de Interne Markt gaat nu het voor bedrijven niet is toegestaan in zee te gaan met goedkopere banken in andere EU-lidstaten.
Volgens directeur Henk Kok van de Raad Nederlandse Detailhandel komt de concept-beschikking amper tegemoet aan de belangen van de Europese toonbankinstellingen en de consument. Kok: "Visa en MasterCard hebben zo'n 80% van de creditcardmarkt in handen en zijn zo in staat eenzijdig tarieven op te leggen. Niet alleen is zo'n monopoliepositie niet houdbaar vanuit concurrentieoogpunt, maar bovendien zijn de tarieven die men aan de toonbankinstellingen berekent niet gebaseerd op de kosten van het systeem. Hoewel Visa in de loop van de procedure aanpassingen heeft voorgesteld, gaan de toonbankinstellingen er vanuit dat de Europese Commissie die niet kan accepteren. Die aanpassingen, onder andere een verlaging van het tarief bij bepaalde transacties, zijn in onze ogen volstrekt onvoldoende. Visa heeft zelfs toegegeven dat er geen rechtstreekse relatie bestaat tussen de tarieven en de kosten!"

Volgens Luit Ezinga, voorzitter sector Hotels van Koninklijk Horeca Nederland, zijn er met de uitspraak van de Europese Commissie enorme bedragen gemoeid: "Voor een ondernemer kunnen de kosten, die jaarlijks aan de creditcardbanken moeten worden betaald, enorm oplopen. In de hotelsector wordt 27% van de omzet gerealiseerd via creditcards. De af te dragen provisie kan bij een hotel oplopen tot enkele tonnen per jaar. Op Europees niveau praten wij dan al gauw over miljarden euro op jaarbasis." Ook in de Verenigde Staten hebben de detaillisten en creditcardmaatschappijen al jarenlang een geschil. Hier hebben de grote supermarktketens (waaronder Wal-Mart en Sears/Roebuck) een klacht ingediend bij het hof tegen de verplichting van creditcardmaatschappijen om alle soorten betaalkaarten en -middelen van één maatschappij te moeten accepteren. Op 10 juni 2002 heeft het hof hierover een uitspraak gedaan, die 4 miljoen detaillisten in de VS in de gelegenheid stelt een schadeclaim in te dienen tegen Visa U.S.A. en MasterCard voor de geleden financiële schade. De schadeclaim loopt in de miljarden.

In dit persbericht worden het groot-, midden- en kleinwinkelbedrijf en de horeca gezamenlijk aangeduid als 'toonbankinstellingen'.

Deel: ' Kosten creditcards drijven prijzen omhoog voor consument '
Lees ook