Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MINFIN: Kosten uitbreiding EU tussen nul en miljard euro extra

Persbericht

No 01/242 Den Haag 10 september 2001

Kosten uitbreiding EU tussen nul en een miljard euro extra

De uitbreiding van de Europese Unie met twaalf nieuwe lidstaten zal Nederland naar verwachting tussen de nul en 1 miljard euro per jaar extra gaan kosten. Dit is bovenop de kosten voor de uitbreiding van de EU, die al tijdens de Europese Raad van Berlijn voor de periode 2000-2006 zijn opgenomen. Dat schrijft minister Zalm van Financien in een brief aan de Tweede Kamer.
Zie voor meer informatie over de kosten van de uitbreiding de volledige tekst van de brief daarin wordt ingegaan op de kosten per uitgavencategorie en wordt een totaalbeeld gegeven. Over de belangrijkste kostenposten, landbouw en de structuur- en cohesiefondsen zijn twee interdepartematenale beleidsonderzoeken (IBO) gemaakt. Deze zijn vandaag, samen met een kabinetsreactie, eveneens naar de Tweede Kamer gezonden.
Zie voor de volledige tekst van de brief over de kosten van de uitbreiding www.minfin.nl
En voor de de teksten van de Ibo's de site over de uitbreiding https://www.europaportaal.nl/

Woordvoerder drs. F.F.M. Kemperman
Telnr. 070-3428236

10 sep 01 15:52

Deel: ' Kosten uitbreiding EU tussen nul en een miljard euro extra '
Lees ook