Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Nu aannemelijk is dat er kosten zijn gemaakt dienen deze te worden verdisconteerd in inkomsten uit arbeid (verkoop auto's)
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 12-02-2003

De Raad is van oordeel dat betrokkene uit zijn activiteiten met betrekking tot het opknappen en verkopen van auto's inkomsten uit arbeid heeft genoten. De Raad aanvaardt evenwel niet zonder nadere motivering dat het bedrag van deze inkomsten moet worden gesteld op het bruto bedrag van de verkoopprijs van de auto's, zonder enige aftrek van kosten. Betrokkene heeft geen boekhouding bijgehouden en over de bedrijfsresultaten geen verifieerbare gegevens verstrekt, zodat hij heeft te aanvaarden dat zijn inkomsten schattenderwijs worden vastgesteld. Deze schatting kan echter niet geschieden zonder enige verdiscontering van kosten, nu aannemelijk is dat er kosten zijn gemaakt, onder meer op het punt van de huur van bedrijfsruimte en de inkoop van onderdelen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF3876

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10699&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Kosten verdisconteerd in inkomsten uit arbeid '
Lees ook