expostbus51


REGISTRATIEKAMER

Kostenberekening nieuwe Privacywet misleidend

's-Gravenhage, 3 mei 1999

Kostenberekening nieuwe Privacywet misleidend

De kostenraming van "enkele miljarden" die de invoering van de nieuwe Privacywet met zich mee zou brengen, is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en suggestieve berekeningen. De projectgroep Kortmann, die deze raming onlangs maakte, onderzoekt in opdracht van de Commissie Administratieve Lasten de kosten van de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
In een brief aan de verantwoordelijke ministers spreekt de Registratiekamer, die toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens, haar verbazing uit over de rapportage van de projectgroep Kortmann. De Registratiekamer schrijft verder dat de projectgroep met deze benadering de stemming in de Tweede Kamer wil beïnvloeden en de voortgang van het wetsvoorstel WBP wil blokkeren. Tevens bestrijdt de Registratiekamer de door de projectgroep gemaakte berekeningen. Zij wijst er onder meer op dat de helft van de geraamde kosten betrekking heeft op de aanstelling van privacyfunctionarissen, waartoe de wet bedrijven en organisaties niet eens verplicht.

Met de invoering van de WBP zou Nederland voldoen aan de verplichtingen die de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens met zich meebrengt. Nederland voldoet al sinds oktober vorig jaar niet aan de richtlijn door de te late invoering van de WBP. De Registratiekamer roept de verantwoordelijke ministers daarom op om aan de Europeesrechtelijke verplichtingen van ons land te voldoen en de invoering van de WBP te waarborgen. Zo kan voorkomen worden dat ons land in de achterhoede geraakt binnen Europa.

Noot redactie: een exemplaar van de brief is verkrijgbaar bij: Registratiekamer
afdeling Voorlichting & Communicatie telefoon: 070-3811300
fax: 070-3811301

03 mei 99 11:41

Deel: ' Kostenberekening nieuwe Privacywet misleidend '
Lees ook