Koninklijke bibliotheek

Bijzondere collecties > In de vitrine

Gerrit Kouwenaar

De met wijnvlekken geïllustreerde uitgave Een glas om te breken verscheen in 1998 bij de 75ste verjaardag van Kouwenaar.

Kouwenaar's nieuwste gedichtenbundel uit 2002: Totaal witte kamer.

Zomergedicht verscheen in 1993 bij De Uitvreter in Leiden.

28 februari tot 8 maart 2003

De Koninklijke Bibliotheek besteedt deze weken bijzondere aandacht aan de Nederlandse poëzie. Van 28 februari tot 8 maart 2003 toont de vitrine bij de hoofdingang - na bibliofiele uitgaven van Gerrit Komrij
- enkele bijzondere uitgaven van Gerrit Kouwenaar.
De nieuwste dichtbundel van Gerrit Kouwenaar, Totaal witte kamer, vormt de aanleiding voor een televisie-documentaire die op 4 maart zijn voorpremière beleeft in de aula van de Koninklijke Bibliotheek. Deze bundel, verschenen in 2002, bevat een reeks gewijd aan de dood van Kouwenaars vrouw Paula.

Voorafgaand aan de documentaire wordt op 4 maart ook een nieuwe poëziesite geannonceerd. De Koninklijke Bibliotheek ontwikkelt in nauwe samenwerking met Gerrit Komrij (Dichter des Vaderlands), het Letterkundig Museum, Poetry International en NRC Handelsblad, een site rond het gegeven van de Dichter des Vaderlands met een terugblik op dichters die de functie vroeger virtueel bekleed hebben. Deze site zal begin 2004 volledig operationeel zijn, maar is vanaf 4 maart bereikbaar via www.kb.nl/dichters. De site zal ook actuele dossiers bevatten, zoals nu een dossier over Gerrit Kouwenaar.

zie ook...

Dossier Gerrit Komrij

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Kouwenaar's nieuwste gedichtenbundel uit 2002 '
Lees ook