KPMG


05-05-1999
KPMG: bedrijven moeten ideeën werknemers beter benutten

KPMG gaat bedrijven en instellingen helpen creatiever en innovatiever te zijn en meer te halen uit de ideeën van de werknemers. KPMG heeft hiertoe het Center for Innovation and Creativity in het leven geroepen. Het centrum staat onder leiding van prof. dr J.B.R. Gaspersz, die tevens verbonden is aan Universiteit Nijenrode als hoogleraar Management van Innovatie en Creativiteit. Volgens Gaspersz is permanente innovatie van fundamenteel belang voor organisaties om blijvend succesvol te kunnen zijn en zich in de markt te kunnen onderscheiden. Een continue stroom van ideeën voor vernieuwing en verbetering is hiervoor noodzakelijk. In dit kader staat het Nederlandse bedrijfsleven volgens Gaspersz aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling: het herontdekken van het belang van creativiteit en de ideeën van de eigen werknemers. Gaspersz: "Werknemers zullen meer tijd krijgen om na te denken en creatief te zijn. Ondernemers zullen hun organisatie hierop gaan instellen. Hoewel driekwart van de bedrijven op dit moment nog niet verder komt dan de traditionele ideeënbus en managers het in het algemeen lastig vinden als werknemers herhaaldelijk met nieuwe ideeën komen, zal het managen van ideeën in de toekomst steeds meer aandacht krijgen". De rol van KPMG ligt volgens Gaspersz met name in het in kaart brengen van het innovatieve en creatieve vermogen van bedrijven, het opzetten van een aparte infrastructuur voor ideeën van werknemers en het bieden van ondersteuning bij het managen van ideeën.

Naast Gaspersz zijn ook H. Kune M.Ed., internationaal consultant op het gebied van innovatie en creativiteit, en prof. dr S. Stern, hoogleraar aan de University of Oregon en internationaal consultant, aan KPMGs Center for Innovation and Creativity. Stern is tevens co-auteur van het boek Corporate Creativity, How Innovation and Improvement actually happen.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' KPMG bedrijven moeten ideeën werknemers beter benutten '
Lees ook