KPMG


29-04-1999
KPMG bouwt Baan-dienstverlening verder uit

KPMG gaat de dienstverlening rondom Baan-software bij haar klanten zowel nationaal als internationaal verder uitbouwen. Hoewel de recente berichtgeving rondom Baan voor veel klanten aanleiding is geweest om vragen te stellen over de toekomstvastheid van en de gemaakte keuze voor Baan-software, heeft dit het vertrouwen van KPMG in de Baan-software geenszins aangetast. Als gevolg van de met name in Europa grote installed base is het product Baan volgens ir J.A. Verstelle, directeur van KPMG Consulting, in het ergste geval - het mogelijk niet toekomstvast blijken van de Baan-organisatie - interessant voor andere partijen om aan het product portfolio toe te voegen. Verstelle: "Derhalve zijn wij niet pessimistisch over de toekomstvastheid van de Baan-software".

Hoewel Baan als organisatie in het verleden flink wat interne problemen gekend heeft, zijn de recente bestuurswijzigingen en commissariaatsbenoemingen volgens Verstelle hoopgevend voor de toekomst. Verstelle: "Baan heeft bovendien meer dan de andere ERP-leveranciers te leiden onder de remmende groei van de ERP-markt in het algemeen. Net op het moment dat Baan Series (w.o. Baan ERP en Baan Front Office) werd geïntroduceerd ontstond er twijfel in de markt rondom ERP-producten, hetgeen de introductie van de nieuwe productset heeft vertraagd. Wij zijn echter van mening dat Baan Series een sprong voorwaarts is ten opzichte van de vorige versies, omdat het concurrerende functionaliteit biedt in bepaalde marktsegmenten, zoals Industrial Products, Automotive of Aerospace and Defense en bepaalde toepassingsgebieden, zoals front-office."

Verstelle merkt overigens in de markt een verschuiving van productgerichte naar meer bedrijfsresultaten gerichte keuzeprocessen. "Zowel bij de keuze van het pakket als bij de implementatie wordt -gelukkig- meer en meer rekening gehouden met de sterktes en zwaktes van de organisatie en minder met bijzondere features van pakketten. De applicatie moet een aantal kritische functies bezitten, maar de toegevoegde waarde voor een organisatie haal je uit het gebruik ervan door gebruikers en management. Dat betekent dan ook dat wij cliënten adviseren bij het keuzeproces niet alleen de software op geschiktheid te evalueren, maar met name aandacht te schenken aan het veranderen van mensen en werkprocessen. Uiteindelijk bepaalt dat het succes van de implementatie."

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 6567039

Zoekwoorden:

Deel: ' KPMG bouwt Baan-dienstverlening verder uit '
Lees ook