KPMG


26-11-1999
KPMG concentreert dienstverlening in grotere kantoren

KPMG gaat haar dienstverlening aan de klant concenteren in de grotere kantoren. Vanwege de toenemende behoefte van middelgrote en grote bedrijven aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, is het noodzakelijk specialisten zoveel mogelijk bijeen te brengen in grotere kantoren. Op deze manier is het mogelijk te komen tot de noodzakelijke uitwisseling van kennis en knowhow. Dit betekent dat KPMG afscheid zal nemen van een aantal klanten die deze specialismen niet vereisen en een beperkte dienstverlening vragen. Dit heeft gevolgen voor een aantal kleine kantoren die hun dienstverlening met name aan deze klanten aanbieden. Een aantal regionale kantoren, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven en Zwolle, zal echter fors worden uitgebreid.

De beschikbaarheid van de juiste mensen speelt volgens bestuursvoorzitter B. van der Veer in de professionele dienstverlening een steeds belangrijkere rol. Van der Veer: "Middelgrote en grote bedrijven kampen met steeds complexere problemen, vooral als gevolg van internationalisering, ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie, milieu en ethiek en het complexer worden van de belastingwetgeving en de regelgeving op het gebied van de jaarrekening. De kracht van KPMG ligt in de aanpak en het oplossen van deze problemen, hetgeen in toenemende mate verschillende specialismen vereist. Als multidisciplinaire dienstverlener vinden wij het beter deze specialisten zoveel mogelijk bijeen te brengen. In dit kader is het ook noodzakelijk de huisvesting periodiek te bezien om een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk te maken en nog beter aan de wensen van de klant aan te passen. Dit heeft gevolgen voor een aantal met name kleine klanten en kleine kantoren". Door allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de informatietechnologie, is het volgens Van der Veer ook niet langer noodzakelijk er een uitgebreid kantorennetwerk op na te houden. Daarnaast speelt de fysieke afstand tussen kantoor en klant geen essentiële rol meer. Bovendien vindt een groot deel van de dagelijkse dienstverlening bij de klant plaats, niet op kantoor.

De gewijzigde marktbenadering heeft inmiddels gevolgen gehad voor kantoren in bijvoorbeeld Emmen, Almere, Tilburg en Haarlem. Voorts zal een gedeelte van de praktijk in Eindhoven per 1 januari 2000 worden overgedragen aan BDO, dat zich met name richt op kleine bedrijven. Daarnaast zal dit leiden tot uitbreiding van een aantal regionale kantoren en zullen andere kleine kantoren worden verzelfstandigd of samengevoegd.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' KPMG concentreert dienstverlening in grotere kantoren '
Lees ook