KPMG CONSULTING INC

KPMG Consulting, Inc. ondertekent intentieverklaring

KPMG Consulting, Inc. ondertekent intentieverklaring om Andersen's wereldwijde consultingpraktijken over te nemen

McLean, Virginia - KPMG Consulting Inc., (Nasdaq: KCIN), een van 's werelds grootste bureaus voor managementadvies en systeemintegratie, heeft vandaag bekendgemaakt een intentieverklaring te hebben ondertekend om de Business Consulting units over te nemen van lidfirma's van Andersen Worldwide Societe Cooperative, ook bekend onder de naam Andersen Worldwide. De intentieverklaring behelst een bod om maximaal 23 onafhankelijke consulting units van Andersen over te nemen tegen een prijs van hoogstens 284 miljoen dollar. Daarnaast zullen maximaal 6,5 miljoen aandelen gedurende drie jaar worden uitgegeven aan adviseringspartners van Andersen die zich in verband met de transactie aansluiten bij KPMG Consulting.

(Foto: https://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20001219/DCTU032LOGO )

De intentieverklaring omvat de overname van de consultingpraktijken van Andersen Worldwide lidfirma's in Europa, de Verenigde Staten, Azië/Pacific en Latijns-Amerika. De acquisities zijn onder voorbehoud van definitieve, bindende overeenkomsten en het vervullen van slotvoorwaarden met iedere business consulting unit. Daarnaast hangt KPMG Consulting's overname van de business consultingpraktijk van Arthur Andersen LLP in de Verenigde Staten af van een bevredigende oplossing voor potentiële aansprakelijkheidskwesties. KPMG Consulting heeft de koop van Andersen consultingpraktijken in Hongkong en China reeds afgerond. De samengevoegde netto-omzet van Andersen-praktijken die deel uitmaken van deze voorgenomen transacties bedroeg in het boekjaar 2001 circa 1,4 miljard dollar. Meer dan de helft van deze omzet werd gegenereerd door Global 2000-klanten. De acquisities leveren KPMG Consulting onder meer de volgende potentiële voordelen op:

+ Aanzienlijke versterking van het geografische evenwicht en bereik;

+ Sterkere positie en werkingssfeer in de doelsectoren;

+ Uitbreiding van het aantal klanten tot meer dan 700 van de Global 2000- bedrijven; en

+ Meer talent, deskundigheid en leiderschap in de branche met een gezamenlijk personeelsbestand van ruim 16.000 medewerkers.

'Onze voorgenomen acquisities stroken met de bedrijfsdoelstelling van KPMG Consulting onze wereldwijde klanten beter van dienst te kunnen zijn', aldus president-directeur KPMG Consulting Rand Blazer. 'De overnames brengen de uitstekende professionals van Andersen Business Consulting samen met onze deskundigen om gezamenlijk kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan klanten na te streven. We zijn zeer verheugd over hetgeen deze acquisities zullen betekenen voor onze klanten, onze deskundigen wereldwijd en onze aandeelhouders. Ik ben er ook trots op dat KPMG Consulting, met steun van Andersen Business Consulting Units, gedecideerd en verstandig op weg is naar versterking van onze positie als marktleider op het gebied van diensten voor bedrijfsintegratie.'

Beherend vennoot Gail Steinel van Andersen's Business Consultingpraktijken: 'Aansluiting bij KPMG Consulting biedt klanten, partners en werknemers van Andersen Business Consulting uitstekende mogelijkheden. Gezamenlijk kunnen de bedrijven voortreffelijke diensten blijven verlenen aan Global 2000-klanten wereldwijd.'

Informatie over conference call

Het management van KPMG Consulting houdt vandaag om 8:00 uur een conference call om deze bekendmaking toe te lichten. Om deel te nemen aan deze conference call, belt u 888-810-8161, code: 0508; voor internationale bellers is het nummer +1 773-756-4793, code: 0508. De conference call is ongeveer twee uur na afloop opnieuw te beluisteren tot 17 mei. Hiertoe belt u 888-566-0708 en voor internationale bellers: +1 402-998-0836.

De conference call is ook te volgen via internet. Om de conference call live te beluisteren, surft u naar de sectie Investor Relations van de website van KPMG Consulting, adres
https://www.kpmgconsulting.com en klikt u op de link naar de conference call. Bezoek de website minstens 15 minuten vóór aanvang van de conference call om u te registeren en de benodigde geluidssoftware te downloaden en te installeren. Online herhaling is ongeveer twee uur na afloop beschikbaar.

OVER KPMG CONSULTING

KPMG Consulting, Inc. (Nasdaq: KCIN), gevestigd in McLean, Virginia, is een van 's werelds grootste organisaties op het gebied van business consulting en systeemintegratie. De jaaromzet over het boekjaar eindigend op 30 juni 2001 bedroeg circa 2,9 miljard dollar. In de hele wereld verlenen ruim 9.000 medewerkers diensten op het gebied van ondernemings- en technologiestrategie, systeemontwerp en architectuur, implementatie van toepassingen, netwerk- en systeemintegratie en gerelateerde dienstverlening. We assisteren onze klanten bij het toepassen van informatietechnologie om hun ondernemingsdoelen te bereiken en real time bedrijven op te zetten. In samenwerking met toonaangevende hardware- en softwarebedrijven bedienen we meer dan 2.500 klanten, waaronder Global 2000-ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf, overheidsinstellingen en andere organisaties. Onze zakelijke en technologische oplossingen zijn toegesneden op de specifieke wensen van de branches die we bedienen en worden geleverd door wereldwijde bedrijfsgerichte sectoren, zoals communicatie- en contentbedrijven, markten voor consumenten en industrie, financiële dienstverlening, technologische bedrijven en allerlei overheden.

Meer informatie over KPMG Consulting vindt u op onze website https://www.kpmgconsulting.com. Voor nieuwsmedia surft u naar https://kpmgconsulting.com/news/media-contacts.html.

KPMG Consulting, Inc. is een onafhankelijke adviesorganisatie die niet langer is aangesloten bij KPMG LLP, het belasting- en accountantsbureau. Ons bedrijf heet KPMG Consulting. KPMG is niet een afkorting voor ons bedrijf maar de naam van een niet-aangesloten bureau.

OVER ANDERSEN BUSINESS CONSULTING

De Andersen Business Consulting units zijn systeemintegrators met een bedrijfsgerichte adviesaanpak, die technologie gebruiken om complete bedrijfsoplossingen te leveren, van strategie tot implementatie.

De afronding van de acquisities is onder voorbehoud van de uitvoering van definitieve overeenkomsten met elk van de deelnemende lidfirma's van Andersen Worldwide. Voor iedere overeenkomst is goedkeuring vereist van lokale partners en de regelgevende instanties.

Er bestaat geen zekerheid dat alle acquisities of een specifiek aantal acquisities zullen worden afgerond. In bepaalde gevallen bespreken de business consultingpraktijken momenteel mogelijke transacties met andere verkrijgers. Het belang van de acquisities voor KPMG Consulting hangt sterk af van het aantal business consulting units dat KPMG Consulting uiteindelijk overneemt en de specifieke praktijken die worden verkregen. KPMG Consulting kan op dit moment niet bepalen wat het waarschijnlijke belang is van de acquisities die uiteindelijk worden afgerond.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte beweringen in verband met onze bedrijfsactiviteiten die gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen, ramingen en prognoses. Woorden als 'verwacht', 'beoogt', 'neemt zich voor', 'raamt', 'gelooft','schat' en soortgelijke uitdrukkingen worden gebezigd om deze op de toekomst gerichte beweringen aan te geven. Deze beweringen vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en brengen risico's, onzekerheden en aannames met zich mee die moeilijk zijn te voorspellen. Op de toekomst gerichte bewerkingen zijn gebaseerd op aannames ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen, die wellicht onjuist blijken te zijn. De feitelijk uitkomsten en resultaten kunnen sterk afwijken van hetgeen is verwoord of voorspeld in deze op de toekomst gerichte beweringen. Vandaar dat deze beweringen alleen gelden op de datum waarop ze zijn gedaan en wij ons niet verplichten op de toekomst gerichte beweringen in het openbaar te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Onze werkelijke resultaten kunnen om vele redenen afwijken van de op de toekomst gerichte beweringen, zoals de ondernemingsbeslissingen van onze klanten over het gebruik maken van onze diensten; het tijdstip en de beëindiging van projecten; de beschikbaarheid van getalenteerde deskundigen om onze diensten te verlenen; het tempo van technologische verandering; de kracht van onze gezamenlijke marketingrelaties; onze afscheiding van KPMG LLP; en het optreden van onze concurrenten. Daarnaast kunnen deze beweringen worden beïnvloed door binnenlandse en internationale economische en politieke omstandigheden. Voor een uitgebreide bespreking van een aantal van deze factoren, zie Bewijsstuk 99.1 bij ons kwartaalverslag over het kwartaal eindigend op 31 december 2001.

Website: https://www.kpmgconsulting.com

Website: https://kpmgconsulting.com/news/media-contacts.html

John Schneidawind van KPMG Consulting, Inc., +1-703-747-5853, jschneidawind@kpmg.com ; of Mary N. Hall van Andersen Business Consulting,

+1-214-698-5483, mary.n.hall@us.andersen.com

Photo: NewsCom:
https://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20001219/DCTU032LOGO

AP Archive: https://photoarchive.ap.org

PRN Photo Desk, +1 888-776-6555 of +1 212-782-2840

10 mei 02 10:29

Deel: ' KPMG Consulting, Inc. ondertekent intentieverklaring '
Lees ook