KPMG


02-12-1999
Fusies leveren aandeelhouders geen voordeel op

Fusies en overnames leveren de aandeelhouder nauwelijks voordelen op. In slechts 17% van de transacties wordt de aandeelhouder er beter van en voegt de fusie of overname waarde toe. Ruim de helft van de fusies en overnames leidt zelfs tot een waardevermindering. Toch vindt ruim 80% van de bedrijven dat de deal een succes is geweest. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Corporate Finance naar de zevenhonderd grootste fusies en overnames tussen 1996 en 1998. Het betreden van nieuwe geografische markten vormt de belangrijkste reden voor een fusie of overname. Eén op de vijf bedrijven noemt het belang van de aandeelhouder als de belangrijkste beweegreden voor de fusie of overname.

De keuze van het management team in de voorbereidende fase, het oplossen van culturele verschillen en de aandacht voor communicatie blijken het slagen van een fusie of overname in hoge mate te beïnvloeden. Vooral de communicatie met de eigen werknemers speelt een grote rol, meer dan de communicatie met aandeelhouders, leveranciers en klanten. Volgens drs J.J. de Rooy van KPMG speelt gedegen onderzoek in de voorbereidende fase daarnaast een essentiële rol. De Rooy: "Het vertrouwen in een fusie of overname als middel om te groeien is inmiddels echter zo groot dat bij slechts 45% van de transacties van tevoren onderzoek wordt verricht. Dit is bijzonder verontrustend omdat dit betekent dat bedrijven in de toekomst dezelfde fouten zullen blijven maken en de aandeelhouder het slachtoffer zal blijven".

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat fusies tussen Britse en Amerikaanse ondernemingen het meest succesvol zijn. Het slaagpercentage ligt 45% boven het gemiddelde. Waar Britse en Europese bedrijven met elkaar in zee gaan, ligt het slaagpercentage 19% boven het gemiddelde. Een combinatie van een Amerikaans en een Europees bedrijf blijkt het minst succesvol. Het slaagpercentage bij dit soort transacties ligt 11% onder het gemiddelde. Volgens De Rooy benadrukken deze cijfers het belang van de culturele en communicatieve aspecten van transacties. De Rooy: "Britse en Amerikaanse bedrijven hoeven geen taal- en cultuurverschillen te overbruggen en hebben bovendien veel ervaring met deals, terwijl er tussen Amerikaanse en Europese bedrijven een enorm cultuurverschil bestaat".

Bedrijven die van tevoren onderzoeken wat de toegevoegde waarde van de transactie is, maken 28% meer kans de fusie of overname tot een goed einde te brengen. Hoewel bedrijven de voordelen vooral verwachten te vinden in hogere inkomsten en verlaging van onderzoekskosten en de kosten van productontwikkeling, blijkt dat deze met name worden behaald in nieuwe klanten en nieuwe markten en in een reductie van de personeelskosten. De Rooy: "Een verlies van stafpersoneel is een onvermijdelijk gevolg van een fusie of overname en leidt vaak tot het vertrek van managers die de bedrijven graag wilden behouden. De schatting is dat ongeveer de helft van de managers het bedrijf na het eerste jaar verlaat". Ondernemingen die in de voorbereidende fase een due dilligence laten uitvoeren, maken 6% meer kans om de transactie succesvol te laten zijn.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039.

Deel: ' KPMG fusies leveren aandeelhouders geen voordeel op '
Lees ook