Provincie Utrecht


Persbericht
27 januari 1999

KPMG NIEUWE ACCOUNTANT PROVINCIE UTRECHT

GS van Utrecht hebben besloten een contract aan te gaan met KPMG voor de accountantscontrole van de jaarrekening over 1999 en 2000. Naar de mening van GS sluit de aanpak en visie van KPMG het beste aan op de fase van ontwikkeling waarin de provincie Utrecht zich bevindt.

In september 1998 hebben GS besloten om te komen tot een vernieuwde accountantsopdracht, als onderdeel van een verdere verbetering van de financiële organisatie van de provincie Utrecht. Medio november zijn vijf accountantskantoren uitgenodigd een offerte in te dienen voor de controle van de jaarrekening en de advisering daarbij. De provincie heeft vervolgens Price Waterhouse Coopers, KPMG en de huidige huisaccountant VB Deloitte en Touche uitgenodigd hun offertes mondeling toe te lichten.

GS hebben uit deze drie KPMG gekozen als nieuwe accountant. KPMG kan een duidelijke meerwaardeeen duidelijke meerwaarde hebben in de ontwikkeling die de provincie Utrecht met haar financiële organisatie wil doormaken. KPMG kan haar advies daarbij stoelen op een brede ervaring bij andere profit en non-profit organisaties. (Voor informatie: Mireille van Kempen/Marjolein Copier actueel@prvutr.nl
030 - 258 21 11)

Deel: ' KPMG nieuwe accountant provincie Utrecht '
Lees ook