GREENPEACE
P E R SB E R I C H T

Amsterdam, 23 augustus 1999.

Forse prijsdaling mogelijk na daadkrachtig optreden overheid en bedrijfsleven
ZONNE-ENERGIE KAN STRIJD AAN MET GEWONE
STROOM

Schone zonne-energie kan op korte termijn wedijveren in prijs met gewone elektriciteit uit het stopcontact. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek door KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, in opdracht van Greenpeace. De milieuorganisatie presenteerde het rapport met de titel ‘Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief’ vanochtend op een persconferentie in het World Trade Centre in Amsterdam.

KPMG becijfert in het rapport dat een fabriek die vijf miljoen zonnepanelen per jaar maakt¹ concurrerende stroom kan aanbieden. De anderhalve gulden die een kilowattuur zonne-energie momenteel kost, gaat dan met een factor 4 à 5 omlaag tot een prijs die vergelijkbaar is met die van gewone stroom. Ook de potentiële markt voor zonne-energie is door KPMG in kaart gebracht. De onderzoekers constateren dat als alle daken van nieuwe en te renoveren gebouwen worden voorzien van zonnepanelen er een markt is voor jaarlijks zeven miljoen panelen. Er is dan voldoende afzet voor de mega-fabriek. Het KPMG-rapport baseert zich bij deze conclusies op conservatieve schattingen. In de praktijk kan de prijs van zonne- energie wellicht nog verder dalen.

KPMG maakt met dit rapport duidelijk dat het uitblijven van de grote doorbraak van zonne-energie is te wijten aan een kip-of-eikwestie: zonnepanelen zijn duur en daarom blijft de markt klein. Daardoor is de productie laag en is de prijs van de zonnepanelen hoog. Voor een grootschalige introductie van zonne-energie is geen nieuwe technologie meer nodig; de bestaande techniek voldoet al. Het struikelblok is schaalgrootte. Professor Sinke van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten bevestigde dit tijdens een toelichting. Volgens deze deskundige op het gebied van zonne-energie is het nu zaak de technische vondsten van de afgelopen decennia te verzilveren. Hij benadrukte dat zonnestroom op termijn nog veel in petto heeft, maar dat we daar niet op moeten wachten. Nieuwe technologieën zullen profiteren van het fundament dat nu wordt gelegd.

Goedkope zonne-energie op korte termijn vereist wel daadkrachtig optreden van overheid en industrie. Door nu fors te investeren kan op lange termijn veel subsidie in de schatkist blijven. Greenpeace verwacht daarom een actief overheidsbeleid. Zo zou het ministerie van VROM zonnepanelen moeten verplichten op alle nieuwbouw- projecten. Van de industrie vraagt Greenpeace om nu eens ernst te maken met een grootschalige productie van zonnepanelen.

GREENPEACE

Keizersgracht 174
1016 DW Amsterdam
Telefoon: (020) 626 18 77
Telefax: (020) 622 12 72
Informatielijn: (020) 422 33 44
Internet: http://www.greenpeace.org/~nl
Postbank: 44
Bank: 39 37 60006

Deel: ' KPMG Zonne-energie kan strijd aan met gewone stroom '
Lees ook