KPMG


KPMGdirect april 1999
Octrooien

Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van ons land en uw bedrijf. Nederland in zijn algemeenheid en uw bedrijf in het bijzonder kunnen niet louter concurreren door kostenreductie. Waarde toevoegen aan producten door optimaal gebruik te maken van kennis, dat is het devies.

Heeft u dat ook? In de auto of s morgens onder de douche. Ineens dat heldere idee: zo moet ik dat aanpakken of als ik het nu eens zus of zo doe. Het is vaak het begin van een oplossing voor een probleem of een andere werkmethode. Het kan ook het begin zijn van een ander productieproces of zelfs een echte uitvinding. Wat wij in onze adviespraktijk zien is dat het (helaas) vaak bij ingevingen blijft. Met de ideeën wordt niets of weinig gedaan. Wat ook gebeurt is dat er wel iets mee wordt gedaan en dat naderhand blijkt dat het idee eigenlijk een uitvinding is. Dat wil zeggen, dat het beschermd had kunnen worden door een octrooi. Vaak is men zich echter niet voldoende bewust dat men iets nieuws in handen heeft waar soms veel geld mee verdiend kan worden. Octrooi hoeft daarbij lang niet altijd het enige middel te zijn: marketing, waarderen en wijze van organiseren zijn soms voldoende. In kpmgthema gaat het over het bewust worden en managen van ideeën. Of ze nu via de ideeënbus van het personeel komen of dat het uw eigen ideeën zijn van onder de douche.

Jan Willem Kuypers
KPMG Accountants


* De twee kanten van het octrooi: bescherming en publicatie Thema

* Intellectuele eigendomsrechten Thema

* Aan uitvindingen geen gebrek Thema

* Tip
Thema

* Directeur als uitvinder en werknemer als uitvinder Thema

* Wereldpatent voor wereldidee? Thema

* Hoe vraagt u een octrooi aan? Thema

* Drie eisen voor octrooi Thema

* Groen financieren biedt perspectieven de Specialismen

* Laat uw adviseur de vervelende dingen zeggen het Advies

* Voorwaarden eerst
het Advies

* Workshop
het Advies

* Vraag altijd iets terug het Advies

* Het pensioen van de directeur/grootaandeelhouder Fiscaal

* "Ik heb hem nog net niet gekust." de adviseur van:

* Stimulans schenking gebruikte computers KPMG Signaal

* Heffing omzetbelasting bij leasing KPMG Signaal

* Milieuverslagen populair bij Nederlandse ondernemingen KPMG Signaal

* Winstbepaling onderhanden werk KPMG Signaal

* Plafond borgstellingskredieten verhoogd KPMG Signaal

* SenterWijzer
KPMG Signaal

* Subsidies voor octrooien KPMG Signaal

* Euro-checklist
KPMG Signaal

* De favoriete site van... KPMG Signaal

* seminars, workshops & publicaties seminars, workshops & publicaties
* KPMG Kalender
KPMG Kalender

terug naar KPMG Direct edities

Disclaimer: "Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies." © KPMG 1998

Deel: ' KPMGdirect april 1999 Octrooien '
Lees ook