10 september 1999

Accountantsonderzoek Tsjechië afgerond

Naar aanleiding van het door de Raad van Commissarissen van KPN gelaste onderzoek op 6 januari 1999 deelt deze mee dat de accountants tot de volgende bevindingen zijn gekomen:

"In januari 1999 zijn in de media berichten verschenen luidende dat door KPN aan een of meer politieke partijen in Tsjechië donaties zouden zijn gedaan die in verband te brengen zijn met de acquisitie van SPT Telecom door PTT Telecom (een 100% dochtermaatschappij van KPN) en Swiss Telecom, via hun gezamenlijke deelneming Telsource.
De Raad van Commissarissen van KPN heeft naar aanleiding van deze geruchten aan PricewaterhouseCoopers en KPMG gevraagd een onderzoek in te stellen bij KPN en haar deelneming Telsource.
Het onderzoek is verricht door PricewaterhouseCoopers en KPMG gezamenlijk. Geen van de bij het onderzoek ingeschakelde personen is betrokken bij de accountantscontrole van KPN."

Op basis van het uitgevoerde onderzoek concluderen de accountants als volgt:

"Uit ons onderzoek zijn geen feiten gebleken die er op duiden dat door KPN, PTT Telecom en/of Telsource directe betalingen zijn verricht aan een of meerdere politieke partijen in Tsjechië."
En:
"Wij hebben derhalve niet kunnen vaststellen of er al dan niet van KPN, PTT Telecom en of Telsource afkomstige gelden via adviseurs ten goede zijn gekomen aan een of meerdere politieke partijen in Tsjechië."

Deel: ' KPN-accountantsonderzoek Tsjechië afgerond '
Lees ook