KPN NV

KPN in gesprek met KWVS
over mogelijke overname
KPN Netwerk Bouw 7 September 2001

Nummer
056p

Koninklijke KPN N.V. en Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. maken bekend dat zij in onderhandeling zijn over de overname van KPN Netwerk Bouw B.V. door Koninklijke Volker Wessels Stevin. Partijen hopen binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen over de eventuele overname.

De verkoop van KPN Netwerk Bouw past in de eerder door KPN bekendgemaakte strategie om zich te concentreren op de kernactiviteiten. KPN Netwerk Bouw (2500 medewerkers) heeft vestigingen op 27 locaties in 20 steden. Het bedrijf ontwerpt, bouwt en beheert telecommunicatiestructuren. Vorig jaar werd een omzet gerealiseerd van circa 600 miljoen euro. Het bedrijf is daarmee marktleider in Nederland. Per 1 oktober 2000 werd het bedrijf als 100% dochter van KPN omgezet in een besloten vennootschap.

Koninklijke Volker Wessels Stevin is een aan de Euronext genoteerd concern dat met ruim 130 werkmaatschappijen en circa 13.500 medewerkers actief is in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Noord Amerika en Canada. De activiteiten van Volker Wessels Stevin worden onderverdeeld in drie sectoren: Bouw en Vastgoed, Infrastructuur en Specialismen.

De mogelijke overname van KPN Netwerk Bouw past in het streven van Volker Wessels Stevin om haar activiteiten in de dienstverlening voor de telecom infrastructuur uit te breiden. De strategie om de activiteiten in de waardeketen uit te breiden naar de engineering enerzijds en service en onderhoud anderzijds wordt hiermee ook verder ingevuld.

Deel: ' KPN in gesprek met KVWS over overname KPN Netwerk Bouw '
Lees ook