KPN NV

 |              |Datum     | |              |17 november 2004  | |KPN reorganiseert IT-activiteiten      |      | |              |Nummer     | |              |058p     | |              |      | |              |      | 
KPN heeft het voornemen de IT-activiteiten binnen zijn divisie Vast te reorganiseren. Doel is om effectiever en tegen lagere kosten nieuwe diensten in de markt te zetten. Processen worden daarbij geoptimaliseerd, applicaties en systemen vervangen en gereduceerd en de IT-infrastructuur wordt aangepast. De reorganisatie die daar het gevolg van zal zijn, zal tussen begin 2005 en medio 2007 leiden tot ee nverliesvanongeveer700taken.Gedwongenontslagenwordenzoveelmogelijkvoorkomen,maarkunnennietwordenuitgesloten.VoormedewerkersdiehunbaanverliezengeldthetSociaalPlan.

De Centrale Ondernemingsraad is over de maatregelen in het IT-werkveld ingelicht en wordt om advies gevraagd. Deze reducties komen bovenop de recentelijk aangekondigde reducties bij KPN onderdeel EnterCom van 750 arbeidsplaatsen en de in januari aangekondigde inkrimping van het personeelsbestand bij de divisie Vast met 800 arbeidsplaatsen.

Deel: ' KPN reorganiseert IT-activiteiten Nummer '
Lees ook