KPN TELECOM INFORMEERT KLANTEN IN FEBRUARI OVER VOORDEELNUMMERS

KPN Telecom zal in de tweede week van februari a.s. details bekend maken over de introductie van de zogeheten Voordeelnummers. Deze introductie past in het plan om de telefoontarieven in het eerste half jaar van 1999 te verlagen. Dit plan is op 24 november jl. door KPN aangekondigd. OPTA heeft de uitwerking van dit onderdeel van het plan goedgekeurd.

In haar persbericht van hedenmorgen meldt OPTA deze goedkeuring en spreekt ze over drie stappen. De tariefwijzigingen zoals die op 1 januari jl. zijn ingevoerd, waren de eerste stap. De introductie van Voordeelnummers is stap twee. De derde stap wordt op dit moment nog uitgewerkt. Zodra KPN daarover besloten heeft en OPTA dit goedgekeurd heeft zal KPN hier nadere mededelingen over doen.

Effecten KPN herhaalt, zoals eerder gemeld in haar persbericht van 24 november jl, dat de prijsmaatregelen voor nationale telefonie, gerekend over een heel jaar, een effect op de omzet hebben van ca. ƒ 330 miljoen.

Zoekwoorden:

Deel: ' KPN Telecom informeert klanten over voordeelnummers '
Lees ook