KPN


Datum: 11/3/1999 12:31, Categorie: telecom

KPN Telecom levert wereldwijd datanetwerk aan Infineum

In opdracht van Infineum, een nieuwe joint-venture tussen Shell en Exxon op het gebied van smeermiddelen, heeft KPN Telecom deze maand een wereldwijd datacommunicatienetwerk opgeleverd.

De opdracht bestaat uit het verzorgen van wereldwijde LAN Interconnect service met gemanagede routers op locaties in Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid Amerika, de Asia Pacific en Australië, Europa en Zuid-Afrika. FireWall diensten in de VS,Groot Brittannië en Singapore worden vanuit Nederland gemanaged. De Internet Access Service vindt plaats in de VS en Groot Brittannië. Ook deze diensten worden vanuit Nederland beheerd. Het netwerk wordt gebruikt voor SAP-verkeer, order-entry en kantoorautomatisering waarbij ruim 2000 medewerkers zijn betrokken.

De belangrijke eigenschappen van het netwerk zijn: · De mogelijkheid zowel de eigen kantoor- en productielocaties als bijvoorbeeld leveranciers te kunnen koppelen
· Het aantal sites en de bandbreedtes snel en gemakkelijk te kunnen uitbreiden
· Het ook kunnen verbinden van kleinere sites, zowel vaste locaties als mobiele werkplekken
· Een volcontinue dienstverlening met contractueel vastgelegde service niveaus, rapportages, een centrale helpdesk, etc.

De voorbereidingstijd was minder dan een jaar. Hoewel Infineum de planning zeer ambitieus vond is KPN Telecom er in geslaagd alle netwerkdiensten op tijd en op maat operationeel te maken, zeer tot tevredenheid van Infineum. Voor deze opdracht was KPN Telecom in concurrentie met een aantal wereldwijd opererende bedrijven. KPN Telecom treedt als enige contract-partner op.

Deel: ' KPN Telecom levert wereldwijd datanetwerk aan Infineum '
Lees ook