KPN


Datum: 8/4/1999 15:20, Categorie: telecom

KPN-werknemers krijgen keus arbeidsduur

Koninklijke KPN NV en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CFO, BTPP/UOV en CMHF hebben in principe overeenstemming bereikt over een eenjarige collectieve arbeidsovereenkomst. In de nieuwe cao, die loopt van 1 april 1999 tot 1 april 2000 en geldt voor ruim dertigduizend werknemers, worden de salarissen per 1 april 1999 verhoogd met 3 procent.

Centraal in de onderhandelingen stond de verdere modernisering en individualisering van arbeidsvoorwaarden. Met ingang van 1 januari 2000 kunnen medewerkers - onder handhaving van de standaard arbeidsduur van 37 uur - kiezen voor het sparen, verkopen of kopen van dagen. Daarmee kan de werkweek variëren tussen de 36 en 39 uur. Het is mogelijk de gespaarde dagen te gebruiken voor onder meer zorgverlof, voor een opleiding om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, voor een opfrisverlof (sabbatical leave) of voor de inkoop van pensioen.

In de cao is verder de aparte keuze voor functiecontracten vastgelegd voor de KPN-werknemers in de hogere loonschalen en voor jonge academici en hbo-ers. Zij kunnen roostervrije dagen en de 37-urige werkweek laten vallen. Daartegenover staat een toeslag van 8,5 procent op het salaris.

Naast overeenstemming over de KPN-cao kon met de bonden een akkoord bereikt worden over de invoering van een aparte cao voor de medewerkers van het nieuw te vormen call center bedrijf van KPN. Deze cao heeft een looptijd tot 1 april 2001. Voor de huidige call center medewerkers is er een overgangsperiode voorzien van zeven jaar. Nieuwe medewerkers zullen meteen onder de nieuwe cao vallen.

Met de bonden is een aantal studies afgesproken over een nog verdere individualisering van de arbeidsvoorwaarden, de cao à la carte. Bekeken wordt welke arbeidsvoorwaarden geruild kunnen worden om te komen tot meer vrijheid in de keuze tussen bijvoorbeeld arbeidsduur, verlof en geld.
Ook wordt bekeken of en hoe telewerken kan worden bevorderd, en wordt er gekeken naar de werkdruk bij KPN. Voor werknemers die langer dan zeven jaar in dienst zijn bij KPN komt de mogelijkheid van een periodiek inzetbaarheidsonderzoek (employability-scan). Daarin wordt onderzocht of de kennis van de medewerker voldoende up to date is om hem kansen te laten houden op de snel veranderende arbeidsmarkt. KPN stelt voor die werknemers een opleidingsbudget (2500 per vijf jaar) ter beschikking dat naar eigen keuze kan worden ingezet.

Deel: ' KPN-werknemers krijgen keus arbeidsduur '
Lees ook