KPN


Datum: 8/1/1999 16:56, Categorie: telecom KPN wil einde aan geruchten

Koninklijke KPN NV is de afgelopen dagen wederom geconfronteerd met de geruchten dat de verwerving van een aandeel in het te privatiseren Tsjechische Telecombedrijf SPT door KPN en Swisscom in 1995 gepaard zou zijn gegaan met betalingen aan politieke partijen.

Al in december 1997 hebben KPN, Swisscom en gezamenlijke dochter Telsource in Tsjechië via een persbericht laten weten dat partijen iedere beschuldiging van illegale betalingen van de hand wijzen. Een onderzoek van de toenmalige regering bracht geen feiten aan het licht die deze beweringen konden staven.
In april 1998, na nieuwe geruchten, heeft KPN via een persbericht zijn standpunt nog eens herhaald.
Ook in het rapport van Deloitte en Touche, dat in opdracht van één van de politieke partijen, de ODS, afgelopen najaar werd uitgebracht, en dat de basis was voor de uitzending van Netwerk afgelopen zondag, werden geen bewijzen aangedragen.
Het blijft de afgelopen drie jaar bij geruchten en horen zeggen tegen een achtergrond van rivaliserende politieke stromingen in de overgangsperiode van een centraal regime naar een democratische staatsvorm.

KPN heeft zondag herhaald, noch direct, noch indirect, betalingen te hebben gedaan aan politieke partijen.
Op de vraag of ook kan worden ingestaan voor haar adviseurs bevestigt KPN nog eens haar adviseurs met grote zorg te kiezen en van hen te verlangen dat ook haar adviseurs zich houden aan het toepasselijke recht.
Telsource heeft voor de acquisitie van een aandeel in SPT zoals gebruikelijk adviseurs ingeschakeld op gelijke wijze als alle andere aanbieders dat deden, zoals investment banken, advocaten, accountants en lobbyisten. Onze adviseurs werkten al langer voor KPN en waren van grote waarde voor de SPT acquisitie vanwege hun kennis en ervaring in Oost Europa. Zij hadden en hebben het volle vertrouwen van KPN.

KPN wil dat er een einde komt aan de stroom van onbewezen geruchten en daarom heeft de Raad van Commissarissen met instemming van de Raad van Bestuur opdracht gegeven aan de externe accountant zich er voor eens en altijd van te vergewissen dat er op geen enkele manier door KPN of Telsource geautoriseerde betalingen zijn gedaan die in strijd zijn met de wet of de betamelijkheid.

Deel: ' KPN wil einde aan geruchten over smeergeld '
Lees ook