Ingezonden persbericht--
Persbericht

Amsterdam 13 juni 2002

Kranten online getest door Informatie Professional

De vijfde websitetest van Informatie Professional, vakblad voor informatiewerkers, is gericht op de digitale uitgaven van Nederlandse dagbladen, websites die belangrijk zijn voor zowel de gewone webgebruiker als de informatie professional. Het panel van elf testers - het zogeheten IP Panel - boog zich onder andere over inhoud, presentatie, navigatiemogelijkheden, actualiteit en multimediale aspecten van de kranten online

In de websitetest van het tijdschrift Informatie Professional zijn de online activiteiten geïnventariseerd van alle landelijke en gespecialiseerde dagbladen. Van de regionale dagbladen zijn twintig titels in het onderzoek opgenomen. Voorts is van de gratis dagbladen de site van Sp!ts getest en is ter vergelijking ook gekeken naar de nieuwssites van NOS, Wereldomroep en Nu.nl.

De websitetest van de informatie professionals levert een aantal verrassende conclusies op. Zo wordt vastgesteld dat op géén van de geteste krantensites het rectificatiebeleid van de siteredactie genoemd, laat staan omschreven wordt. Navraag leerde dat vijftien dagbladen dan ook dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden van het medium: zij corrigeren fouten stilzwijgend, ofwel zonder dat de lezer daarvan op de hoogte wordt gesteld. Alleen Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad plaatsen rectificaties op hun site.

Ook de ambities van de digitale versies maken de kranten met mondjesmaat bekend: slechts negen van zesendertig geteste websites hebben een "mission statement" waarin wordt toegelicht wat de gebruiker kan verwachten.
De vraag aan de siteredacties over het rectificatiebeleid, leverde tevens inzicht op in de snelheid en efficiency waarmee kranten door lezers gestelde vragen beantwoorden. Het resultaat was teleurstellend: van de 34 aangeschreven krantensites antwoordden er 11 helemaal niet. De 23 die wel antwoordden hanteerden een responsetijd van "per omgaande", tot vier (Friesch Dagblad) en zelfs veertien dagen (De Telegraaf).
Andere conclusies uit de IP websitetest:

- Alleen de site van het Limburgs Dagblad biedt géén archief aan. De archieven van Cobouw en het Reformatorisch Dagblad zijn niet in één keer doorzoekbaar, maar slechts per jaar.

- Slechts de sites van Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool en Leeuwarder Courant hebben een sitemap.

- Bij alle sites is het mogelijk om per e-mail contact met de krant op te nemen, behalve bij de Haagsche Courant.

- De sites van de Wegener-kranten bieden commerciële activiteiten en informatieve dienstverlening verregaand geïntegreerd aan.
- Het meest multimediaal zijn de sites van Trouw (geluidsfragmenten, audiochat, animaties), Noordhollands Dagblad (geluidsfragmenten bij de cd-recensies, video en geluid) en het Rotterdams Dagblad ('cd van de dag', animaties, videobeelden).

- Wat betreft toegankelijkheid van de website voor visueel gehandicapten scoren de christelijke kranten en de regionale bladen van het Telegraaf-concern redelijk goed. De grote landelijke kranten, die van het Wegener-concern en de nieuwssites doen het hier niet goed.
- Alleen op de sites van De Telegraaf, de Volkskrant, Reformatorisch Dagblad, Noordhollands Dagblad en Brabants Dagblad wordt aangegeven hoe vaak en wanneer de site wordt geüpdatet.

- Bij de Volkskrant, De Telegraaf, Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad is er weinig consistentie in de momenten en de wijze waarop de gedrukte krant naar de site verwijst.

In het algemeen, zo stelt het testpanel van Informatie Professional, is er op het gebied van interactiviteit en integratie van multimedia, en het integreren van eigen en externe informatie via doorverwijzingen naar informatie elders nog veel meer mogelijk dan de krantensites nu bieden. NOS en Wereldomroep gaan gemakkelijker om met de integratie van tekst, beeld en geluid dan de kranten.

Deel: ' Kranten online getest door Informatie Professional '
Lees ook