Zoetermeer, 6 januari 1999

KRAS SNACKSHOP UITGEROEPEN TOT LEERBEDRIJF VAN HET JAAR 1999

Op woensdag 6 januari werd Kras Snackshop in Tilburg uitgeroepen tot Leerbedrijf van het Jaar 1999 in de fastfoodsector. Dit gebeurde tijdens de SVH Manifestatie, onderdeel van de Horecava. Kras Snackshop was voorgedragen door Theo van Bracht, consulent-rayonmanager bij SVH Onderwijscentrum.

De jury heeft Kras Snackshop de titel Leerbedrijf van het Jaar 1999 onder meer toegekend op basis van het feit dat het ondernemersechtpaar erin is geslaagd een prettige werksfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Beiden vervullen zij volgens de jury een voorbeeldfunctie in alle voorkomende operationele werkzaamheden in het bedrijf. Leerlingen en stagiairs stimuleren het ondernemersechtpaar. Zij houden hen scherp. Het echtpaar heeft veel geleerd, waardoor ook de bedrijfvoering is verbeterd.

Het winnende bedrijf kreeg de bij de titel behorende Tjalling Teitsma Trofee uitgereikt. Tevens ontving de winnaar pr-ondersteuning en een bedrag van 500 voor de personeelspot.

Iedere consulent-rayonmanager van SVH Onderwijscentrum droeg enkele maanden geleden een aantal leerbedrijven voor. Uit deze voordrachten werden in eerste instantie zon dertig leerbedrijven geselecteerd. Bij de tweede selectie bleven twaalf bedrijven over (vier in de café/bar/discotheeksector, vier in de fastfoodsector, vier in de hotelsector en vier in de restaurantsector). De directieleden van de genomineerde leerbedrijven gaven de jury bestaande uit sociale partners in de horeca, directieleden van de Leerbedrijven van het Jaar 1998 en vertegenwoordigers van SVH Onderwijscentrum een mondelinge toelichting. Bij de beoordeling hanteerde de jury een aantal criteria: personeelsbeleid, deelname aan activiteiten, opleidingsresultaten, doelgroepenbeleid, opleidingsklimaat en geleverde opleidingsinspanningen. Op basis hiervan werd de titel Leerbedrijf van het Jaar 1999 toegekend.

Maandag 4 januari werd reeds bekendgemaakt welk genomineerd leerbedrijf in de cafésector het predikaat Leerbedrijf van het Jaar 1999 kreeg toegekend: café Havenzicht in Kamperland. Bekendmaking van de Leerbedrijven van het Jaar 1999 in de hotel- en restaurantsector vindt plaats op donderdag 7 januari.

Deel: ' Kras Snackshop leerbedrijf van het jaar 1999 '
Lees ook