Gemeente Hilversum

Krediet verhardingswerkzaamheden 2001/2002

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om ten laste van het investeringsprogramma 2001/2002 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal

f 1.755.000,- voor het voorbereiden en uitvoeren van verhardingswerkzaamheden in de volgende wegen: Eemnesserweg (J.v.d.Heijdenstraat/ Larenseweg), Stadhouderslaan, Alexanderlaan, Waldecklaan en de Lorentzweg (J.v.d.Heijdenstraat/Van de Sande Bakhuyzenstraat).

De rioleringswerkzaamheden in deze wegen zullen dit najaar worden uitgevoerd. Direct daarna wordt het nieuwe asfalt op de rijweg aangebracht en aansluitend worden de Eemnesserweg en de Lorentzweg opnieuw ingericht. Op de overige wegen wordt de bestaande situatie hersteld en waar nodig nog enkele aanvullende aanpassingen aangebracht. Hierover zal nog met de betrokken bewoners worden gecommuniceerd.

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen krijgen alle bewoners in ieder geval nog een huis-aan-huis-bericht van de gemeente met informatie over de riolerings- en verhardingswerkzaamheden

Deel: ' Krediet verhardingswerkzaamheden 2001/2002 Hilversum '
Lees ook