Ministerie van Defensie


Persbericht

Drs. Kreemers wordt projectleider Strategisch Toekomstdebat Defensie

DV/PB01/99
Den Haag, 8 januari 1999

Drs. H.P.M. Kreemers (43), de plaatsvervangend directeur voorlichting van het Ministerie van Defensie, wordt belast met de regie van het Strategisch Toekomstdebat Defensie (STD). Beginpunt van dit debat is de Hoofdlijnennotitie die naar verwachting binnen enkele weken zal verschijnen. De bedoeling is dat het STD begin juli van dit jaar wordt afgerond.

De heer Kreemers gaat op 1 september van dit jaar een functie vervullen bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael" te Den Haag.

Deel: ' Kreemers projectleider Strategisch Toekomstdebat Defensie '
Lees ook