Kruisbestuiving van geloof, homoseksualiteit en cultuur

KRINGGESPREK OVER HOMOSEKSUALITEIT, RELIGIE, LEVENSBESCHOUWING EN ETHIEKAMSTERDAM, 20040512 -- Op dinsdagavond 18 mei aanstaande organiseert het Humanistisch Verbond, samen met COC Nederland, Het Forum voor Democratische Ontwikkeling en Bureau Discriminatiezaken een kringgesprek over homoseksualiteit, religie, levensbeschouwing en ethiek. De titel van dit gesprek is 'Kruisbestuiving' en vindt plaats van 20.00-22.00 u. in het Haagse debatcentrum De Batterij, Juffr. Idastraat 2 (Ingang: Prinsestraat 37 t/o Korzo), te Den Haag. De toegang is gratis, aanmelding/reservering niet nodig.Onder leiding van Samira Abbos en Tom Claessen zullen 11 personen deelnemen aan het gesprek. Dit zijn Lionel Jokhoe (psychotherapeut), Vinod Debipersad, Jannet v.d. Spek (predikante), Wil Vonk (CDA), Muharrem Cengiz (Aleviet), Jacob Korf, (Haagse Raad voor Levensbeschouwing en Religie), John Blankenstein (COC Haaglanden), Hans Gouweleeuw (Humanistisch Verbond Haaglanden), Hetty Voogel (Christen Unie-SGP), Bikram Lalbahadoersing (journalist) en Eus Manz. Voor sommigen is homoseksualiteit niet acceptabel op basis van hun godsdienst maar wel bespreekbaar, voor anderen is homoseksualiteit volledig acceptabel. Vanuit verschillende opvattingen proberen zij te komen tot wat meer bekendheid over en weer, begrip en respect.


Dit kringgesprek is een activiteit van 'De Dialoog'. De Dialoog is een gezamenlijk project van COC Nederland, Islam & Burgerschap, Stichting Yoesuf en het Humanistisch Verbond. Het doel is het verbeteren van de verstandhouding tussen de homobeweging en de vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen.
Met de discussie die is losgebarsten na publicatie van delen van geschriften van de Amsterdamse moskee El Tawheed, is deze thematiek opnieuw erg actueel en bewijst het eens te meer dat deze dialoog broodnodig is.


De dialoog onderscheidt zich van de debatvorm doordat het vooral gericht is op het begrijpen van de ander vanuit wederzijds respect. De ontvankelijkheid voor het verhaal van de ander en het streven naar een gezamenlijk ontdekken, leren en begrijpen staat centraal. Goed en actief luisteren zijn sleutelwoorden. In de dialoog worden geen stellingen betrokken, er worden geen hakken in het zand gezet. De ander hoeft niet overtuigd te worden van het eigen gelijk zoals bij debatten, waar vaak ook sprake is van winnaars en verliezers. Het gaat hier om een nieuwe manier van ontmoeten en discussiëren.

Deel: ' Kringgesprek homoseksualiteit, religie, levensbeschouwing en ethiek '
Lees ook