Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Nieuw verpakkingenakkoord groenste van Europa

Kritiek op bedrijfsleven op ontbreken milieuverbeteringen ongegrond

Rijswijk/Leidschendam - De koepelorganisaties van de Nederlandse levensmiddelenindustrie en supermarkten, FNLI en CBL, vinden de kritiek op het ontbreken van focus op milieuverbeteringen in het verpakkingenakkoord ongegrond. Het nieuwe verpakkingenakkoord is het groenste van Europa.

FNLI en CBL hebben zich namens het verpakkende bedrijfsleven, samen met de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, hard ingespannen voor de totstandkoming van het nieuwe verpakkingenakkoord. Het bereikte akkoord is een groen akkoord met een sterke verbetering van de milieu-impact van verpakkingen in Nederland. De leden van de organisaties brengen een groot deel van de verpakte consumentenproducten op de markt. De betreffende bedrijven hebben het verduurzamen van hun ketens hoog in het vaandel staan. Daarom omvat het akkoord ook een ambitieuze Verduurzamingsagenda Verpakkingen om de hoeveelheid verpakkingsmaterialen terug te dringen en verspilling van materialen tegen te gaan.

Het akkoord bezegelt een robuust en ambitieus systeem voor het hergebruik van verpakkingen, voor alle materiaalsoorten waarvan verpakkingen worden gemaakt. Papier en karton, glas, metaal, hout en kunststof. De hergebruikdoelstellingen voor het bedrijfsleven zijn de hoogste van Europa. Voor de materiaalsoorten hout, papier/karton, metaal en glas zijn de doelstellingen in het akkoord gesteld op respectievelijk 45, 75, 85 en 90 procent hergebruik. Voor kunststof 52 procent. Dat is voor elke verpakkingsvorm bijna 1,5 tot 2 keer zo hoog als de doelstellingen in de rest van Europa. Het hoge ambitieniveau dreigt uit het oog te worden verloren door de focus op het afschaffen van de statiegeldverplichting dat maar een klein onderdeel van het totale akkoord is.

René Roorda, Algemeen Directeur van het CBL: 'Het statiegeldsysteem wordt vervangen door een uitbreiding van het huidige Plastic Heroes systeem waaraan nagenoeg alle gemeenten in Nederland al meewerken. Nu bestaan er twee inleversystemen voor kunststof (Plastic Heroes en het statiegeldsysteem) naast elkaar. Dat is onhandig voor de consument, inefficiënt en houdt een verhoging van de inzameling van kunststof verpakkingen tegen. Bovendien is het erg duur, vooral gezien het feit dat statiegeldflessen slechts vijf procent van het kunststofafval vertegenwoordigen.'

Philip den Ouden, directeur van de FNLI: 'Met Plastic Heroes is binnen vier jaar tijd een zeer effectief systeem opgebouwd. Er wordt nu 60 miljoen kilogram plastic ingezameld en opnieuw gebruikt. Deze berg verdween vier jaar geleden nog in de verbrandingsoven en wordt nu weer in nieuwe producten gebruikt. Het is onlogisch om twee systemen in leven te houden. Ecologie en economie moeten hand in hand gaan en we kiezen voor het meest effectieve systeem.'

Nederland moet ophouden te denken dat er zonder statiegeld geen recycling van kunststof mogelijk is en al het afval op straat belandt. Met papier en karton, glas en metaal hebben bedrijfsleven en gemeenten bewezen efficiënte recyclingsystemen te kunnen bouwen. Voor kunststof worden nu dezelfde afspraken gemaakt. De recycling van glas laat zien dat er geen borgstelling nodig is om flessen en potjes in te leveren. In Nederland wordt praktisch al het glas ingeleverd bij de glasbak. Hetzelfde systeem gaat ook werken voor frisdrankflessen en dat doet het nu al voor een groot deel van het kunststofafval door Plastic Heroes. Het verpakkende bedrijfsleven steekt de energie die vrijkomt bij één inleversysteem, in waar het echt om gaat: het verder verduurzamen van verpakkingsmaterialen.

Onder andere door het materiaalgebruik in verpakkingen te verminderen en het percentage hergebruik in verpakkingsmaterialen te verhogen. Nederland heeft het groenste verpakkingenakkoord ooit in handen.

----- einde persbericht -----

Deel: ' Kritiek op bedrijfsleven op ontbreken milieuverbeteringen ongegrond '


Lees ook