KROATIE

Kroatische minister bezoekt Nederland

Minister bezoekt Nederland: 'Kroatië slachtoffer Kosovo-crisis'

Amsterdam/Schiphol, 31 mei 1999 De minister van Toerisme van Kroatië, de heer Ivan Herak, wil met een bliksembezoek aan Nederland het toerisme naar zijn land weer een impuls geven. Hoewel Kroatië op geen enkele wijze partij is in de Kosovo-crisis, lijkt het in economisch opzicht toch één van de slachtoffers te worden. Op 7 juni spreekt hij met touroperators en geeft hij een persconferentie.

Juist nu het toerisme naar Kroatië de laatste jaren een flinke stijging vertoont, blijft de belangstelling voor dit land, dat zoveel aantrekkelijke kanten heeft, in 1999 sterk achter. In Nederland en andere landen overheerst de mening dat Kroatië als voormalig onderdeel van Joegoslavië een risico-bestemming is als gevolg van de Kosovo-crisis. Kroatië dreigt daardoor grote schade op te lopen, aangezien toerisme één van de belangrijkste inkomstenbronnen is.

Herak heeft daarom besloten een bezoek te brengen aan een aantal voor Kroatië op het gebied van toerisme belangrijke landen. Op 7 juni is hij in Nederland.
De minister zal een visie geven op de huidige situatie. Ook licht hij toe hoe Kroatië zich in politiek en geografisch opzicht verhoudt tot Servië en Kosovo. Daarnaast zal hij aangeven hoe hij hoopt te bereiken dat het toerisme naar Kroatië alsnog op gang kan worden gebracht
-onder meer door prijstechnische maatregelen- en een beeld schetsen van de ontwikkelingen op toeristisch vlak in de komende jaren.


---

Deel: ' Kroatische minister bezoekt Nederland '
Lees ook