Provincie Noord-Holland

Persbericht, 7 september 2001

Nieuwe burgemeester in de gemeente Uitgeest
Vandaag is bekendgemaakt dat bij Koninklijk Besluit van 6 september 2001 de heer J. Kroon, sinds 1 november 1999 waarnemend burgemeester, is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Uitgeest.
Van 1990 tot 1999 was hij wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. In de periode van 1990 tot 1993 was hij Hoogheemraad van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer. En van 1992 tot 1999 was hij lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam.

De heer Kroon is lid van het CDA en 55 jaar oud. Hij volgt de vorige burgemeester, mevrouw M.M. van den Brink op, die per 1 september 1999 haar functie neerlegde. De burgemeestersvacature werd toen niet opengesteld aangezien de positie van Uitgeest in de beschouwingen moest worden betrokken op grond van de Wet algemene regels herindeling bij de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen. In een later stadium bleek dat het Kabinet besloten had het wetsvoorstel CAL aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat de vacature alsnog kon worden opengesteld.
De heer Kroon functioneert sinds het vertrek van mevrouw Van den Brink naar alle tevredenheid van de raad als waarnemend burgemeester van de gemeente Uitgeest.
Bij de openstelling van de vacature heeft de gemeenteraad de heer Kroon verzocht om mee te solliciteren.
De nieuwe burgemeester treedt per 15 september 2001 in functie. Print persberichtDeel: ' Kroon nieuwe burgemeester gemeente Uitgeest '
Lees ook