Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

10/10/01 Bezoek Prins van Oranje en mevrouw Máxima Zorreguieta aan Friesland

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en mevrouw Máxima Zorreguieta brengen woensdag 10 oktober 2001 een bezoek aan de provincie Fryslân. Het is het zevende in de reeks kennismakingsbezoeken die het paar dit najaar aflegt aan de provincies en de vier grote steden. Zij worden in Leeuwarden in het Provinsjehûs ontvangen door de Commissaris van de Koningin. Daarna bezoeken zij in Leeuwarden het Van Hall Instituut, bezichtigen zij de Elfstedenbrug over de Murk, spreken zij in Aldsjerk met beoefenaars van Friese sporten, bezoeken zij in Hegebeintum de hoogste terp van Fryslân, en worden zij in Leeuwarden rondgeleid door het opvangcentrum voor daklozen De Terp. Na een korte vaartocht met het Statenjacht Friso wordt het bezoek afgesloten in Stadsschouwburg De Harmonie.

De Prins en mevrouw Zorreguieta worden om 9.45 uur in het Provinsjehûs ontvangen door de Commissaris van de Koningin, drs. E.H.T.M. Nijpels. De Commissaris zal het paar een toelichting geven op de stand van zaken in zijn provincie en de verwachte ontwikkelingen in de nabije toekomst. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het Van Hall Instituut, de groene hogeschool van Noord-Nederland, met onderwijs op het gebied van voeding, milieu, landbouw en dieren.

Om 11.15 uur bezichtigt het paar samen met ir. H. Kroes, de voorzitter van de Elfstedenvereniging de Elfstedenbrug bij over de Murk, waarop portretten van honderden deelnemers aan de Elfstedentocht in tegels van Makkumer aardewerk zijn aangebracht. In Aldsjerk (Oudkerk) aanschouwen de Prins en zijn verloofde op de oprijlaan van hotel-restaurant De Klinze een demonstratie van Friese sporten als kaatsen en fierljeppen.Het paar arriveert om 12.30 bij de Terp Hegebeintum, met een hoogte van 9 meter boven de zeespiegel de hoogste terp van Fryslân. Ondanks grootschalige afgraving van de vruchtbare grond is van deze terp nu nog een steil, maar markant deel over. In het Informatiecentrum wordt met betrokkenen gesproken over plattelandsvernieuwing.

Om 13.40 uur bezoeken de Prins en mevrouw Zorreguieta in Leeuwarden De Terp, een centrum dat mensen zonder thuis of onderdak opvang, huisvesting, zorg en begeleiding biedt. Daarna wordt met het Friese Statenjacht, de boeier Friso, een korte vaartocht gemaakt door de stadsgracht naar Stadsschouwburg De Harmonie, waar het bezoek wordt afgesloten.

Deel: ' Kroonprins en Máxima Zorreguieta bezoeken Friesland '
Lees ook