Hollandsche Beton Groep

Persberichten
24 juni 2002
Kruis herplaatst op St. Agathakerk in Beverwijk

Beverwijk Mgr. J.G.M. van Burgsteden, hulpbisschop van het bisdom Haarlem, heeft op 21 juni het kruis van de St. Agathakerk in Beverwijk herplaatst. Het kruis was tijdens de restauratie van de lantaarn - het torentje van het carillon - verwijderd.

De St. Agathakerk, een schepping van de architecten Josephus Cuypers en zijn zoon Pierre, dateert van 1924 en staat sinds 1995 op de monumentenlijst. In oktober 2001 startte Schakel & Schrale te Amsterdam met de grootschalige restauratie van deze monumentale kerk, de eerste in het 75-jarig bestaan.

Aan de buitenzijde worden de kapconstructie, het dak en de dakgoten, het carillon, het voegwerk en de lantaarn onder handen genomen. De werkzaamheden aan de binnenzijde zijn gericht op een multifunctioneel gebruik van de kerk. Het interieur ondergaat een ingrijpende wijziging gericht op een multifunctioneel gebruik van de kerk. Tevens wordt het casco schoongemaakt en komt er een nieuwe vloer conform de stijl van de originele vloer.

Het restauratieplan is van architect Paul D. van Vliet te Loosdrecht. Schakel & Schrale verwacht in het derde kwartaal van 2003 de volledige restauratie te voltooien.

Schakel & Schrale is het restauratiebedrijf van HBG, Hollandsche Beton Groep nv te Rijswijk

Nadere informatie: mevrouw B.J.M. Stokman, hoofd PR HBG Bouw en Vastgoed,
telefoon 070 3722483

Deel: ' Kruis herplaatst op St. Agathakerk in Beverwijk '


Lees ook