Provincie Zuid-Holland

18-09-2001

Convenant verlaagde passage Hoge snelheidslijn en A4 Kruising HSL en A4 ingepast in landschap bij Hoogmade

Op 26 september vindt de ondertekening plaats van een convenant over de wijze waarop de Hoge Snelheidslijn en de Rijksweg A4 bij Hoogmade elkaar gaan kruisen.

Aanvankelijk lag er een besluit dat voorzag in een 10 meter hoge passage van de HSL over de weg, ook wel aangeduid als de Pergola. Door financiële inspanningen van alle betrokken partijen, de gemeenten Alkemade, Jacobswoude, Leiderdorp, de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM en de provincie Zuid-Holland is het thans mogelijk geworden de Hoge Snelheidslijn ter hoogte van Hoogmade verdiept aan te leggen. Hierdoor wordt de kruising tussen het spoor en de weg tot stand gebracht op een manier die meer respect toont voor de kwaliteit van het landschap. Hiermee is een bedrag van 46 miljoen gulden gemoeid.
Het convenant bevat tevens de afspraak dat de gemeente Leiderdorp het informatiecentrum HSL in de Bospolder in 2006 in eigendom krijgt.

De ondertekening van het convenant gaat gepaard met een handeling die de sloop van de pergola symboliseert.
Namens de provincie Zuid-Holland en de betrokken convenantpartners wordt u hierbij uitgenodigd om het programma bij te wonen.

Programma
15.00 ontvangst in het IBIS Hotel in Leiderdorp

15.30 aanvang officiële gedeelte

15.35 vertrek met een bus naar de plaats van handeling

16.00 symbolische sloop van de pergola

16.30 aankomst IBIS Hotel, ondertekening convenant en enkele toespraken

17.00 afsluiting met een drankje en een hapje

Deel: ' Kruising HSL en A4 ingepast in landschap bij Hoogmade '
Lees ook